In verband met corona dit jaar via Microsoft Teams. Wij nodigen u uit om digitaal deel te nemen op 22 februari 2021.

Het KIVI-regiobestuur legt verantwoording af over het gevoerde regiobeleid in 2020 tegenover zijn leden. Wij staan natuurlijk open voor uw mening over de gang van zaken binnen onze regio en u kunt uw ideeën voor lezingen, bezoeken en activiteiten kenbaar maken. Ter versterking van ons bestuur zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste leden (bij voorkeur woonachtig ten noorden van de Westerschelde). Wilt u zich aanmelden, heeft u interesse of heeft u andere vragen over het bestuurslidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Laat uw mening horen en meld u aan voor deze avond.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor KIVI-leden van de Regio Zeeland.