Op voordracht van het bestuur van de Regio Zeeland heeft het Hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Ing. Jan van Eek benoemd tot Lid van Verdienste van de Regio Zeeland voor zijn bijzondere verdiensten voor deze afdeling en voor KIVI in het algemeen.

Jan is op 15 april 1996 toegetreden tot het bestuur van ingenieursvereniging NIRIA Zeeuws Vlaanderen waar hij speciaal verantwoordelijk werd voor de activiteiten voor Jonge Leden. In die tijd waren in Zeeuws Vlaanderen diverse jonge leden, (ex)-studenten van de Hogeschool Zeeland, lid van NIRIA.

Jan heeft er in het bestuur mede toe bijgedragen dat de ter ziele gegane regio NIRIA Zeeland-Noord, werd samengevoegd met de regio Zeeuws-Vlaanderen waardoor een volledige NIRIA regio Zeeland kon worden gevormd. Voor het voortbestaan van NIRIA in Zeeland destijds cruciaal. Daarna heeft Jan in het bestuur van de regio Zeeland er actief aan bijgedragen dat de fusie met KIVI tot KIVI regio Zeeland ook een succes werd.

Jan heeft vele bedrijfsexcursies georganiseerd en was de initiator van de vele inspirerende ‘Techniekavonden’, die druk werden bezocht. Het is zelfs zover gekomen dat bedrijven op deze Techniekavonden de hulp van KIVI ingenieurs inschakelden om een bedrijfsprobleem te helpen oplossen. Dat is waar KIVI op dit moment ook naar toe wil groeien.

De uitreiking vond plaats op 24 juni jl. tijdens een gezellig diner op een mooie locatie in de buurt van Jan zijn nieuwe woonomgeving Baarn.