Het is een droom die uitkomt, vertelde Robert-Jan Smits, collegevoorzitter van de TU/e, deze ochtend bij de ondertekening van het memorandum van overeenstemming, waarin de universiteit en ASML afspreken om gezamenlijk een 10-jarige strategische onderzoeksroutekaart te gaan ontwikkelen. Ook bouwt de Veldhovense chipmachinefabrikant op de TU/e-campus een nieuwe onderzoeksfaciliteit, inclusief de inrichting van een state-of-the-art cleanroom, die er eind 2025 moet staan.

“Met de ondertekening van dit memorandum bezegelen de TU/e en ASML hun goede samenwerking van de afgelopen jaren, maar we gaan nog een stap verder”, vertelde Smits deze ochtend in de University Club, waar in het bijzijn van een groep werknemers van ASML en TU/e-decanen en -hoogleraren dat memorandum werd ondertekend. Met dat laatste verwees Smits naar de voorgenomen bouw door ASML van een onderzoeksfaciliteit op het TU/e-terrein, waarin ook een state-of-the-art cleanroom wordt ingericht. Daarover berichtte Cursor begin van deze maand al.

Die nieuwe faciliteit zal ook beschikken over gedeelde werkruimten, vergaderzalen en onderzoekslaboratoria en de universiteit is nu bezig om daarvoor een langlopend leasecontract te verlenen op de campus. De oplevering staat gepland voor eind 2025. Waar de faciliteit precies gebouwd gaat worden, zal volgens Dorine Peters, directeur Real Estate, binnen afzienbare tijd bekend worden gemaakt. In elk geval in de directe omgeving van het Flux-gebouw aan de oostkant van het terrein.

Nauwe samenwerking

In die faciliteit wordt straks door ASML-onderzoekers eigen onderzoek uitgevoerd, maar ook onderzoek dat plaatsvindt in nauwe samenwerking met wetenschappers en promovendi van de TU/e. Ook zal de TU/e van ASML een deel van de faciliteit huren waar dan plaats is voor ander TU/e-onderzoek waarbij een cleanroom noodzakelijk is. Andere onderzoekscentra en industriële partners zullen er ook terecht kunnen. Smits: “Het wordt dus geen compound binnen een compound, zoals je elders weleens ziet, maar een plek waar ook nadrukkelijk gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd. Goed voor onze onderzoekers, maar zeker ook voor onze studenten, die zo tijdens hun studietijd al in contact komen met onderzoekers van ASML, waarvan ze veel kunnen leren.” ASML’ers zullen volgens Smits een rol gaan spelen als hybride docent en coach.

De gezamenlijke cleanroomruimte zal groei en synergie mogelijk maken tussen academische onderzoeksgebieden van wederzijds belang, zoals fotonica, quantum, nanomaterialen en chipfabricage. Met de realisatie van de beoogde faciliteit is een geschatte investering van enkele honderden miljoenen euro's gemoeid. Het is de bedoeling dat de nieuwe faciliteit ruimte biedt aan meer dan vijfhonderd onderzoekers, waaronder enkele honderden medewerkers van ASML.

De 10-jarige strategische roadmap die ASML en de TU/e samen gaan ontwikkelen, zal zich richten op plasmafysica, kunstmatige intelligentie, mechatronica en halfgeleiderlithografie. Beide partijen zullen hier ‘substantieel en in gelijke mate in investeren’, aldus het persbericht. In dat nieuwe programma zullen jaarlijks tot veertig promotieplaatsen worden gecreëerd, ‘waarvoor de TU/e internationaal gerenommeerde wetenschappelijke toptalenten zal werven’.

Schaalsprong

Na Smits nam Jos Benschop, Corporate Vicepresident Technology bij ASML, het woord. “Buiten regent het, maar hierbinnen schijnt vandaag de zon”, zei hij. "Onze relatie met de TU/e gaat terug tot de begindagen van ASML. Onze samenwerking is gebaseerd op een gedeelde toewijding aan het creëren van zinvolle innovaties voor de maatschappij, door een brug te slaan tussen fundamentele wetenschap en industriële engineering. Deze volgende stap in ons partnerschap geeft vorm aan een mooiere toekomst voor de Brainport-regio. Er zullen hier prachtige dingen gaan gebeuren en we voelen ons als ASML zeer welkom op de TU/e-campus."

Smits sloot zich daarbij aan en zei te verwachten dat de komst van de nieuwe faciliteit en de verdergaande samenwerking een wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de schaalvergroting die de Brainport-regio de komende jaren wil maken, en de schaalsprong die de universiteit zelf wil maken om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag vanuit de regio naar hoogopgeleide ingenieurs. Voor dat laatste is financiële ondersteuning vanuit de Den Haag noodzakelijk en Smits zei daar in maart een gesprek over gehad te hebben met het kabinet, “maar dat heeft niets opgeleverd. In juni praten we weer en hopelijk komt daar wel een beter resultaat uit.”


Op de foto van links naar rechts: Frank Schuurmans, Vicepresident Research bij ASML, collegevoorzitter Robert-Jan Smits en Jos Benschop, Vicepresident Technology bij ASML. 

auteur: Han Konings
foto: Bart van Overbeeke
bron: TU/e Cursor nieuws