Om onderzoek en onderwijs meer in lijn te brengen met maatschappelijke vraagstukken zoals digitalisering en energietransitie, overweegt de TU/e om de huidige structuur met faculteiten aan te passen. Een werkgroep ‘Governance’ onderzoekt wat ‘de beste organisatiestructuur is om onze universiteit toekomstbestendig te maken'.

De huidige structuur met klassieke faculteiten als werktuigbouwkunde, bouwkunde, elektrotechniek en natuurkunde is niet ideaal. Voor de ontwikkeling van technologie voor bijvoorbeeld de energietransitie, speelt kennis op tal van terreinen een belangrijke rol. In een bericht op intranet spreekt de universiteit de verwachting uit dat ‘minder units’ de organisatie ‘overzichtelijker en makkelijker maken qua onderlinge afstemming'. ‘De besluitvorming is bijvoorbeeld duidelijker, onderzoekslijnen zijn beter afgebakend, jonge onderzoekers kunnen makkelijker hun weg vinden en er is meer gelijkheid.’  

Het reorganiseren van de universitaire organisatie klinkt als een majeure operatie. Maar Edwin van den Heuvel, decaan van de faculteit Wiskunde en Informatica en voorzitter van de werkgroep, zegt in het bericht: ‘Wat ik wil is met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk veranderingen teweegbrengen.’ 

Als er minder maar grotere faculteiten ontstaan, ‘geeft dat weer andere mogelijkheden om de diensten beter te betrekken bij de primaire processen.’ Een nieuwe organisatie moet de afstand tussen de grotere faculteiten en de diensten verkleinen. Hoe dat eruit komt te zien, is nog niet duidelijk.  

Impact op instituten

De werkgroep kijkt ook naar de vraag wat een nieuwe organisatie betekent voor de ‘topstructuur'. Minstens zo belangrijk is de impact op de instituten, die juist in het leven zijn geroepen om beter antwoord te kunnen geven op maatschappelijke vraagstukken.  

Omdat het een wezenlijke ingreep is in de organisatie en het dagelijks werk van veel medewerkers en studenten beïnvloedt, worden er op 7 maart informatiesessies georganiseerd, zowel in het Nederlands als het Engels. Aanmelden kan hier.  

De uitkomst ligt allerminst vast. ’Er zijn veel verschillende meningen over dit onderwerp, ook binnen de werkgroep. Dat maakt het zeker lastig', aldus Van den Heuvel op intranet.  

In april organiseert het College van Bestuur strategiedagen, waar de Governance een prominente plek op de agenda heeft. Voor de zomer zal de werkgroep een rapport met aanbevelingen opleveren aan het bestuur. Daarna wordt de werkgroep opgeheven en moet het College van Bestuur beslissen over het vervolgtraject.

Bron: Cursor Nieuws
Foto: Bart van Overbeeke

English version