Op woensdag 21 juni 2023 is KIVI afdeling RisicoBeheer en Techniek uitgenodigd door COVRA voor een kennismaking met dit voortdurend in ontwikkeling zijnde innovatieve bedrijf.

Het programma ziet er als volgt uit:

09:30 uur      Ontvangst in de voorlichtingsruimte (auditorium) met koffie, thee en frisdrank

                    Bekijken bedrijfsfilm en aanvullende presentatie over COVRA

                    Bezoek aan de permanente expositie

                    Bezoek aan HABOG en LOG

                    Beantwoording vragen en discussie in de voorlichtingsruimte

ca.12:00 uur  Afsluiting     

Nadere toelichting: 

Risicobeheer op de korte-, middellange- en lange termijn is essentieel bij de opslag en verwerking van de drie soorten radioactief afval die bij COVRA voor minimaal 100 jaar kunnen worden (verwerkt en) opgeslagen. 

N.B.

COVRA is de enige faciliteit in Nederland voor de verzameling, verwerking en opslag van radioactief afval. 

Het HABOG (Hoogradioactief Afval Behandelings en OpslagGebouw) is onlangs uitgebreid. 

Uit het LOG (Laag- en middelradioactief afval OpslagGebouw) wordt periodiek vervallen afval vrijgegeven.

Er bestaan verschillende uitbreidingsplannen, onder andere voor een Multifunctioneel OpslagGebouw (MOG).

We worden ontvangen en rondgeleid door: 

  • Dr. ir. Ewoud V. Verhoef, Plv. Directeur
  • Ir. Robbert-Jan Nortier, Afdelingshoofd Controle & Zorg

Kosten: Aan deelname zijn voor KIVI (RBT)-leden geen kosten verbonden. Wellicht een reden voor KIVI-leden om ook RBT-lid te worden. 

N.B. De excursie is alleen toegankelijk voor KIVI leden.

Aanmelden: Via de KIVI website. Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 25, dus niet te laat aanmelden (in ieder geval vóór 14 juni a.s.).

Alle deelnemers dienen op 21 juni 2023 een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben: paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Zonder geldige identiteitspapieren zal toegang worden geweigerd.

Ter plekke is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig. COVRA is niet bereikbaar per openbaar vervoer.

Meer informatie: Fred van Iddekinge, e-mail: fredvaniddekinge@gmail.com