Op voordracht van het bestuur van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek heeft het Hoofdbestuur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Ing. Jan Meissen benoemd tot Lid van Verdienste van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek voor zijn bijzondere verdiensten voor deze afdeling en voor KIVI in het algemeen.Jan Meissen is lid geworden van KIVI op 01-05-1988. Hij is voorzitter van de Afdeling RisicoBeheer en Techniek geweest vanaf 09-10-2013 (oprichtingsvergadering) t/m 09-09-2021. Hij was voorzitter van de Regio Zuid-Holland-Zuid van 14-05-2008 t/m 07-12-2017. Hij was lid van de Ledenraad van 01-01-2008 t/m 08-12-2014.

Jan Meissen heeft zich op tal van manieren verdienstelijk gemaakt voor KIVI. Zijn bijzondere verdienste is dat hij het inzicht heeft gehad dat vanuit KIVI bijzondere en meer aandacht dient te worden besteed aan risicobeheer in de techniek. Jan Meissen is jarenlang doende geweest een aparte afdeling in het leven te roepen die dat aspect van de techniek in het bijzonder moet bestuderen, en een platform biedt waarop alle ingenieursdisciplines van elkaars inzichten op het gebied van risicobeheer kunnen leren en profiteren.

Op 24 juni 2013 stemde de Ledenraad van het KIVI in met de oprichting van de nieuwe KIVI vakafdeling RisicoBeheer en Techniek, waarna op 9 oktober 2013 de startbijeenkomst, tevens eerste algemene ledenvergadering plaatsvond waarbij Jan Meissen tot voorzitter van de afdeling RisicoBeheer en Techniek werd gekozen. Hij heeft door zijn persoonlijke inzet, kennis, netwerk en organisatietalent, en waar verlangd doorzettingsvermogen, de afdeling uit het niets doen groeien tot wat deze nu is: een breed georiënteerde afdeling met een fors aantal leden.

Van Jan Meissen is de slogan “Het gaat om de verantwoordelijkheid van de ingenieur”. Hij leidde bijeenkomsten met bevlogenheid. Jan Meissen predikte bewust risicomanagement in de praktijk. Zonder Jan Meissen zou de afdeling RisicoBeheer en Techniek nooit tot stand zijn gekomen.