You can find the sheets of the presentation under 'Documenten'

Language: English

The international community, guided by the United Nations, has issued several measures and recommendations to keep the global warming to a minimum. One of these deals with the reduction of carbon dioxide emissions during the energy production process. The use of nuclear energy is an important element in this process. The role of nuclear energy in the present and future global energy and electricity supply will be discussed, as well as several reactor types that are or will be providing essential electricity contributions. Safety aspects (including the effects of radiation on the human body) and long-term storage of high-level radioactive waste are, among others, two fields that are nowadays subject to extensive scrutiny. Therefore they will also be reviewed.

Dr. Leendert Bevaart has worked with the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna, Austria for almost thirty years, starting in the early eighties last century. Consequently, he was a staff member when the IAEA and its Director General Dr. Mohammed Elbaradei shared the Nobel Peace Prize in 2005. After his retirement he wrote the book “Kernenergie? Waarom niet?” using the pen name Dr. Bernard Leandair.

Kernenergie; vandaag en morgen

Om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken heeft de internationale gemeenschap onder leiding van de Verenigde Naties een serie maatregelen en aanbevelingen gepubliceerd. Een ervan is het terugdringen van de CO2-uitstoot bij de energieopwekking. Hierbij speelt kernenergie ook mee. In deze voordracht wordt de rol van de kernenergie in de huidige en toekomstige globale energie- en elektriciteitsvoorziening besproken, evenals enkele reactortypes die van belang zijn of worden. Verder zullen enige veiligheidsaspecten, inclusief de invloed van radioactieve straling op het menselijk lichaam, aan de orde komen. En omdat er tegenwoordig nogal eens naar verwezen wordt zal ook aandacht besteed worden aan de langdurige opslag van hoogradioactief afval.

Dr. Leendert Bevaart is vanaf het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw ongeveer dertig jaar bij het International Atomic Energy Agency (IAEA) te Wenen in dienst geweest en was daar dus ook werkzaam toen in 2005 het IAEA de Nobel Vredesprijs toegekend kreeg, gezamenlijk met de Directeur Generaal Dr. Mohammed ElBaradei. Na zijn pensionering heeft hij het boek “Kernenergie? Waarom niet?” onder het pseudonym Dr. Bernard Leandair geschreven.