Op maandag 22 mei 2023 bezochten leden van de afdeling Technische Fysica, van Regio Noord en afdeling Landgebruik en Watermanagement het water technologie instituut Wetsus in Leeuwarden.

Het instituut legt zich toe op onderzoek aan alle denkbare aspecten van water in onze leefomgeving. Universiteiten en bedrijven worden uitgenodigd gebruik te maken van haar faciliteiten voor onderzoek dat typisch in de vorm van PhD projecten vorm krijgt. Pilot projecten kunnen evolueren tot startups, waarna Wetsus vervolgens nieuwe projecten kan entameren.

Doekle Yntema, thema coördinator van Smart Water Grids, gaf een inleiding over de missie van Wetsus en schetste een aantal van de vele research thema's van het instituut.

Voorbeelden zijn onderzoek aan verwijderen van ongewenste stoffen uit oppervlaktewater, grondwatertechnologie, ontzilting ten behoeve van drinkwater, bestudering van stromingspatronen en van energieopwekkingsmethoden.

Ruben Halfwerk vertelde over zijn PhD-onderzoek, bijna afgerond, over het terugwinnen van nog  nuttige en bruikbare bestanddelen in afvalstromen in de zuivelindustrie: afvalstromen die nog vol zitten met melk suiker-lactose.

PhD student Mirvahid Mohammadpour Chehrghani bestudeert middelen om de weerstand in waterleidingen in het waternet te verminderen, en daarmee energie te besparen, door slimme toepassing van oppervlakte-eigenschappen die in de natuur, bijvoorbeeld aan de huid van haaien, bekend zijn.

Het instituut kent een verscheidenheid aan gerichte laboraria op vooral fysisch, chemisch en biologisch gebied. Bepaalde ruimten waar met virussen wordt gewerkt of met biologisch actieve substanties, zijn uiteraard afgeschermd. Aardig was een werkende proefopstelling te zien van Blue Energy. Het project is nu uit handen gegeven aan commerciële partners. Bij de Afsluitdijk is een uitdaging klei in het water te verhinderen membranen te verstoppen en bijvoorbeeld de groei van mosselen aan de membranen tegen te gaan.

Meer informatie is te vinden op www.wetsus.nl.