KIVI Academic Society Award

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) kent de KIVI Academic Society Award 2019 toe aan prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Technische Universiteit Delft. Van den Dobbelsteen ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn jarenlange voortrekkersrol op het gebied van duurzaam bouwen en voor zijn opvallende aanwezigheid in het klimaatdebat.


KIVI Academic Society Award voor prof. dr. ir. Van den Dobbelsteen, Climate Design & Sustainability

In zijn onderzoek richt Van den Dobbelsteen zich op duurzaam bouwen, waarbij de focus ligt op de energietransitie in een veranderend klimaat. “In mijn onderzoek ben ik steeds meer opgeschoven naar de grotere schaal van duurzame transformatie van steden’, zegt Van den Dobbelsteen. ‘Hoe kunnen steden op korte termijn CO2- of energieneutraal worden?”

Van negatieve gevolgen naar positieve effecten
Ondanks de ernst van de problematiek probeert Van den Dobbelsteen altijd optimistische oplossingen aan te dragen. Zo presenteerde hij onlangs een plan om de kans op een Elfstedentocht weer groter te maken door die aan de energietransitie van Friesland te koppelen. “Ik wil laten zien dat er met duurzame oplossingen ook veel positieve effecten zullen ontstaan, en ga daar graag over in debat”, licht Van den Dobbelsteen toe. “Wij wetenschappers zouden vaker ons geluid moeten laten horen om meningen van wetenschappelijk aangetoonde feiten te scheiden. Ik heb gemerkt dat veel mensen daaraan behoefte hebben, dus ik ga door met de strijd tegen onwetendheid. De KIVI Academic Society Award voelt voor mij als een grote steun en aanmoediging.”

KIVI-directeur Micaela dos Ramos legt uit waarom de keuze op hem is gevallen: “De verduurzaming van de bouw is een belangrijk topic. We kiezen voor prof. dr. ir. Andy van den Dobbelsteen omdat hij al jaren een aanjager is op dit dossier en zich op opvallende wijze in de maatschappelijke discussie over klimaatverandering heeft gemengd. Hij spreekt vanuit de inhoud en brengt diepgang in het debat. Dat is precies waar de KIVI Academic Society Award voor staat.”

Verbinding met samenleving
Dit maatschappelijke debat voert Van den Dobbelsteen ook online. Sociale media gebruikt hij om op snelle wijze nuttige informatie te halen en zelf te kunnen communiceren over eigen onderwijs, onderzoek en belangrijke maatschappelijke uitkomsten. Op Oudejaarsdag 2018 schreef hij een reeks tweets die meer dan een half miljoen keer werden gezien. “In een Twitterdraad heb ik geprobeerd de ongefundeerde meningen aan te gaan en de moderne klimaatwetenschap uit te dragen.”

        
Film Energieslaven
 
                      
                   
Presentatie Andy van den Dobbelsteen,
18 maart 2019 (52Mb)
                  

Over de KIVI Academic Society Award
Voor de KIVI Academic Society Award komen hoogleraren in aanmerking die zich onderscheiden door uitmuntend onderzoek en hun vermogen om op aansprekende wijze de verbinding tussen wetenschap en maatschappij te leggen. Met deze award wil KIVI hoogleraren stimuleren hun wetenschappelijke kennis ook buiten de academische kring hoorbaar te maken en dit actief uit te dragen en zodoende  de samenleving te verrijken. De award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Dag van de Ingenieur.

 

Eerdere recipiënten

Klik hier om de eerdere edities te bekijken