Future Society Projects

Future Society Projects

Een belangrijk doel van KIVI is om vanuit de leden onze maatschappij te helpen en verbeteren middels (de nieuwste) technologie. Door organisatie van lezingen, symposia en congressen rond thema’s als duurzame technologie en het promoten van koplopers op gebied van duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen, koppelen wij de kennis van ingenieurs aan milieu- en maatschappelijke uitdagingen.

In dit kader organiseert KIVI ook diverse Future Society Projects. Dit zijn projecten in samenwerking met maatschappelijke partners, overheden en bedrijfsleven met als doel handvatten te bieden om duurzaamheidsproblemen op te lossen. Denk hierbij aan een demo-project van een nieuwe technologie, een tool voor burgers of een advies aan een overheid.

Wilt u met KIVI samenwerken om een maatschappelijk probleem te helpen oplossen? Of heeft u als KIVI-lid een goed idee voor een Future Society Project? Neem dan contact op met: pascal.vandermolen@kivi.nl

future society projects polar bear.jpg

Future Society Project: KIVI Klimaatrapport

In 2019 willen wij inzicht en onderbouwing geven bij het Klimaatakkoord. Om die reden heeft het KIVI een redactie gevormd voor het maken van een rapport, het KIVI Klimaatrapport.

Het doel van het rapport is de technieken die worden genoemd in het Klimaatakkoord in een zo begrijpelijk mogelijke taal voor een brede doelgroep uit te leggen. Hiermee willen we de maatschappij helpen een helder debat mogelijk te maken over de keuzes van technieken om het doel v/h klimaatakkoord (CO2-reductie) te halen. We willen de technieken langs een meetlat leggen zodat deze te vergelijken zijn met elkaar.  

Je zou het zo kunnen zeggen:” Wij tonen de maatschappij het schap met alle technologieën met alle waarden, voors en tegens. De maatschappij kan vervolgens gaan shoppen.”

Op zaterdag 9 maart werd de KIVI Future Society Dag georganiseerd als eerste activiteit in de totstandkoming van het KIVI Klimaatrapport. Alle KIVI leden hebben hun input en kennis ingebracht om de technische ontwikkelingen waarop zij zich expert achtten in perspectief te plaatsen. Voor vragen mail naar: klimaatrapport@kivi.nl

Downloadbare documenten

 

 

 

4KIVI-PlasticbeachBonaire.jpg

Future Society Project: Plastic Verpakkingen

Begin 2018 kwam een vraag vanuit Greenpeace om meer inzicht te krijgen in het gebruik van plastic verpakkingen. Greenpeace heeft een internationale campagne gelanceerd om plastic gebruik aan de bron terug te dringen. De organisatie mist echter de kennis over verpakkingstechnologie en heeft aan KIVI gevraagd, als onafhankelijk technologisch instituut, om te helpen in kaart te brengen wat er is, wat anders kan en wat de mogelijkheden zijn.

De vraag: Hoe kan de voedingsindustrie, gebruikmakend van de nieuwste technologieën, de hoeveelheid plastic voor voedselverpakkingen halveren en alle kunststoffen voor eenmalig gebruik tegen 2035 volledig elimineren?

Een groep van 15 ingenieurs is grondig aan de slag gegaan met deze vraag. Het resultaat wordt een rapport waar het gebruik van plastic voor voedselverpakkingen helder wordt uitgelegd en toegelicht welke verpakkingen het nodig en onnodig is. In 2019 volgt de publicatie van het rapport en een demonstratieproject van de toekomst van voedselverpakkingen, in de hoop een ieder die te inspireren hoe wij naar een samenleving kunnen met minder plastic afval. Voor meer informatie neem contact op met: info@kivi.nl

 

windmolens.jpg

Future Society Project: Circulaire Educatie Deal

Het kabinet wil dat hogescholen en universiteiten meer prioriteit leggen bij het integreren van de circulaire economie in de opleidingseisen en curricula. KIVI onderschrijft dit doel en ziet binnen en buiten haar vereniging een groeiende vraag naar een groener onderwijslandschap. In een onderzoek onder onze young professionals kwam een gebrek aan circulariteit en duurzaamheid in de opleiding duidelijk naar voren.

Wij hebben om die reden de FSP: Circulaire Educatie Deal tijdens ons jaarcongres in november 2018 gelanceerd. KIVI geeft hiermee ondersteuning aan alle onderwijsinstellingen die de deal onderschrijven en helpt om circulaire economie bottom-up in het onderwijs geïntegreerd te krijgen. Dit betekent dat wij met studenten, docenten en professionals op hogescholen en universiteiten om de tafel gaan om ervaringen uit te wisselen, goede ideeën te kopiëren en waar nodig langs opdrachten, projecten te gaan om te kijken hoe circulaire economie en duurzaamheid terug kunnen komen.

Wij werken hier nauw samen met de duurzame koplopers binnen het bedrijfsleven. Zij stellen kennis en tijd beschikbaar om studenten toegang te geven tot de nieuwste ontwikkelingen binnen de circulaire economie.

Wilt u ook meewerken aan meer circulariteit in educatie? Klik dan hier.