Circulaire Economie

KIVI Jaarthema 2017-2018

Jaarthema KIVI 2017 & 2018: Circulaire Economie

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) gebruikt gedurende de jaren 2017 en 2018 "Circulaire Economie" als technisch maatschappelijk thema centraal. Door verschillende ingenieursdisciplines vanuit de hele wereld worden bijdragen geleverd aan Circulaire Economie. 


Op 21 november 2017 vond het eerste KIVI-jaarcongres Circulaire Economie plaats in Wageningen, waar de circulaire economie nader werd beschouwd en verkend. Nadat er gedurende 2017 en 2018 een groot aantal activiteiten rond het thema is georganiseerd, vindt op 19 november 2018 het afsluitende KIVI-jaarcongres Circulaire Economie plaats op het Saxion in Enschede. Hier maken we de balans op van de afgelopen twee jaar. Daarnaast bieden we de ruimte aan een grote selectie initiatieven op het gebied van circulaire economie, en willen we deskundige ingenieurs in contact brengen met bedrijven en organisaties om bestaande problematiek op te lossen. 

Hiervoor zijn we op zoek naar start-ups, bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere organisaties die zich momenteel bezig houden met de ontwikkeling of toepassing van principes binnen de circulaire economie. Bent u betrokken bij een dergelijke organisatie, of kent u er één? Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom bij Jasper van Alten, en kunnen worden ingediend via dit formulier of via jasper.vanalten@kivi.nl! Alle organisaties die een plek krijgen op ons jaarcongres mogen een vraag of probleemstelling indienen bij het KIVI-netwerk. Om mee te doen aan het congres moet uw voorstel voor 1 oktober 2018 zijn aangeleverd.

Een bijdrage aan het thema Circulaire Economie kan vanuit vele ingenieursdisciplines geleverd worden. Daarnaast benaderen we het thema bij het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ook vanuit andere disciplines, of combinaties hiervan, waarbij we gebruikmaken van eerdere jaarthema’s zoals energie, materialen, delta cities en sustainable mobility. Steeds meer mensen willen meer doen op de planeet aarde. Dat vergroot de druk op beschikbare grondstoffen en leidt tot grootschalige milieueffecten. Met het jaarthema kijken we welke veranderingen en kansen de circulaire economie met zich meebrengt en wat nieuwe en anders georganiseerde productieprocessen en businessmodellen betekenen voor ons dagelijks handelen. We beschouwen daarbij lokale en regionale ontwikkelingen en de nationale en internationale context. Vanuit verschillende ingenieursverengingen in de wereld ontvangen we bijdragen in de vorm van concrete voorbeelden of visies op de toekomst.

Binnen het technisch maatschappelijk thema Circulaire Economie worden diverse vraagstukken uitgewerkt, bijvoorbeeld:

  • Hoe ziet de circulaire economie er uit?
  • Hoe past een duurzame energievoorziening in de circulaire economie?
  • Hoe gaan we slim om met kritische grondstoffen?
  • Welke bijdrage kunnen cleantech en biobased aan de circulaire economie leveren?
  • Wat betekenen de ontwikkelingen van Industrie 4.0 voor het sluiten van kringlopen?
  • Welke maatschappelijke effecten kunnen we verwachten?
  • Welke risico’s brengt het circulair maken van de economie met zich met en hoe gaan we daar mee om?