Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), stelt het beleid voor aan de Ledenraad en voert dit na goedkeuring uit. Het Hoofdbestuur bestaat momenteel uit 8 personen. De president, vicepresident en penningmeester worden in functie gekozen. Leden van het Hoofdbestuur worden voor een periode van drie jaar gekozen door de leden van de Ledenraad en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. Een functie in het Hoofdbestuur is onbezoldigd.


Ir. Joanne Meyboom-Fernhout
President

Ir. Joanne Meyboom-Fernhout

Joanne Meyboom-Fernhout is sinds juni 2019 President van KIVI. Zij studeerde Mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Zij startte haar carrière met diverse internationale functies op het vlak van business development en sales voor de chemische industrie. Daarna was zij in diverse leidende functies werkzaam voor Eneco en vervolgens als interim manager bij verschillende grote bedrijven voor veranderopgaven. Meyboom-Fernhout is thans Managing Director Siemens Smart Infrastructure en lid van de directie van Siemens Nederland. Portefeuilles: Algemeen Bestuur en Bureau

Ir. Roy Crielaard
Secretaris

Ir. Roy Crielaard

Roy Crielaard is sinds december 2019 lid van het Hoofdbestuur van KIVI en bekleedt de functie van Secretaris. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. In zijn studietijd is hij in aanraking gekomen met KIVI. Hij startte zijn carrière als constructeur in Engeland bij ingenieursbureau Arup. Inmiddels is Roy weer terug in Nederland en werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans. Daarnaast geeft hij één dag in de week les aan zijn oude faculteit.

Ir. Egbert Teunissen
Penningmeester

Ir. Egbert Teunissen

Egbert Teunissen is sinds maart 2020 lid van het Hoofdbestuur en bekleedt de functie van Penningmeester. Hij studeerde Civiele Techniek aan de technische universiteit Delft (1991-1988). Hij heeft de eerste 25 jaar in de sector infrastructuur gewerkt, hoofd van de sector havens en waterbouw en geeft sinds 2014 leiding aan Business Line Energie Water en Milieu bij Witteveen+Bos.

Ir. Toon Buddingh'
Lid Hoofdbestuur

Ir. Toon Buddingh'

Toon Buddingh' studeerde in 1997 af als Mijnbouwkundig ingenieur. Sindsdien ‘mijnt’ hij jong talent uit de samenleving en technologie uit kennisinstellingen. Hij treedt op als verbinder en zorgt op ondernemende en creatieve manieren voor meerwaarde. Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest bij de afdeling Techniek Maatschappij en Economie (TME) zit hij per 1 maart 2020 in het hoofdbestuur (per 1 september operationeel). Net als bij TME zet hij zich in om de kracht van de leden en afdelingen in te zetten voor het maatschappelijk debat. Portefeuilles: afdelingen; nieuwe leden; CE. Secondant: financiën & bureau. Mail mij gerust: toon@urenbank.nl.

LinkedIn Toon Buddingh'
Ir. Marja Eijkman
Lid Hoofdbestuur

Ir. Marja Eijkman

Marja Eijkman is sinds december 2017 lid van het Hoofdbestuur. Zij studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Eijkman werd al kort na start van haar loopbaan bij Fokker benoemd in senior management posities in o.a. Engineering, Logistiek, Productie en Marketing & Sales. Ze heeft haar carrière vervolgd in directiefuncties bij o.a. MKB's en in de onderzoekswereld. Eijkman is bij TNO werkzaam als Managing Director van de Unit Defensie & Veiligheid. Portefeuille: Kennisinstellingen.

Prof. dr. Rob Mudde
Lid Hoofdbestuur

Prof. dr. Rob Mudde

Rob Mudde is sinds juni 2020 lid van het hoofdbestuur. Rob is Vice Rector Magnificus / Vice President Education aan de Delft University of Technology.

Sanne van der Sluijs
Lid Hoofdbestuur

Sanne van der Sluijs

Sanne van der Sluijs sinds juni 2019 studentlid van het hoofdbestuur. Zij studeert civiele techniek aan de Haagse Hogeschool. Daarnaast zet zij zich in voor studentenverenigingen en sport.

KTZ bd Jan Wind
Lid Hoofdbestuur

KTZ bd Jan Wind

Jan Wind is sinds maart 2020 lid van het hoofdbestuur van KIVI. Hij heeft elektrotechniek gestudeerd aan o.a. het Koninklijk Instituut voor de Marine en daarna een lange carrière als marineofficier doorlopen. Onder meer was hij verantwoordelijk voor alle elektronische systemen van de Marine en in een andere functie voor al het technisch-wetenschappelijk onderzoek voor Defensie. Sinds 2009 heeft hij een eigen bedrijf dat zich bezighoudt met financiering van technologie voor Defensie. Daarnaast is hij voorzitter van de KIVI afdeling Defensie en Veiligheid en president van de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA).

Contact met het Hoofdbestuur
U kunt contact opnemen met het Hoofdbestuur via e-mail hoofdbestuur@kivi.nl