Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), stelt het beleid voor aan de Ledenraad en voert dit na goedkeuring uit. Het Hoofdbestuur bestaat momenteel uit 8 personen. De president, vicepresident, penningmeester en secretaris worden in functie gekozen. Leden van het Hoofdbestuur worden voor een periode van vier jaar gekozen door de leden van de Ledenraad en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. Een functie in het Hoofdbestuur is onbezoldigd.


Ir. Jacolien Eijer-de Jong
President

Ir. Jacolien Eijer-de Jong

Jacolien Eijer startte in 1990 met de studie Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze koos voor de afstudeerrichting integraal waterbeheer, volgens haar een mooie mix van technologie en bestuurskunde met in ons land een rijke historie en nog steeds een grote noodzaak om samen te werken. De afgelopen jaren heeft ze focus en samenhang aangebracht in de activiteiten van Koninklijke NLingenieurs en gewerkt aan een vereniging die de maatschappelijke ambities van de lidbedrijven ook binnen de vereniging centraal zet. Portefeuilles: Algemeen Bestuur en Bureau

Ir. Toon Buddingh
Vicepresident

Ir. Toon Buddingh

Toon Buddingh is sinds juni 2021 vicepresident van KIVI. Toon studeerde in 1997 af als Mijnbouwkundig ingenieur. Sindsdien ‘mijnt’ hij jong talent uit de samenleving en technologie uit kennisinstellingen. Hij treedt op als verbinder en zorgt op ondernemende en creatieve manieren voor meerwaarde. Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest bij de afdeling Techniek Maatschappij en Economie (TME) zit hij sinds maart 2020 in het hoofdbestuur. Net als bij TME zet hij zich in om de kracht van de leden en afdelingen in te zetten voor het maatschappelijk debat. Mail mij gerust: toon@urenbank.nl.

LinkedIn Toon Buddingh
Ir. Egbert Teunissen
Penningmeester

Ir. Egbert Teunissen

Egbert Teunissen is sinds maart 2020 lid van het Hoofdbestuur en bekleedt de functie van penningmeester. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft (1981-1988) en is al lange periode actief binnen diverse geledingen van KIVI. Hij heeft in de periode 2001-2020 diverse functies vervuld binnen de afdeling Geotechniek, de ledenraad en de financiële commissie van de ledenraad. Hij heeft de eerste 25 jaar in de sector infrastructuur gewerkt, was hoofd van de sector havens en waterbouw en heeft over de periode 2014-2022 leiding gegeven aan Business Line Energie Water en Milieu bij Witteveen+Bos. Sindsdien is hij daar sectoradviseur en voorzitter van de stichting Kiemt.

Drs. ing. Jeroen Grond
Lid Hoofdbestuur

Drs. ing. Jeroen Grond

Jeroen Grond is sinds december 2023 lid van het Hoofdbestuur. Hij studeerde Elektrische Energietechniek aan de HTS te Arnhem en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jeroen is al lange tijd lid van KIVI (sinds studietijd 1990) en was in de periode 2005 t/m 2011 penningmeester van Regio Den Haag. Actief binnen de Energiesector als Directeur HSEQ van Stedin Groep, en daarnaast actief in aantal sectorbesturen zoals: voorzitter Governance Code Veilige Energienetten (GVE), Stichting Dutchpower, Stichting CKB en Voorzitter Energy Safety Festival. Hij zet zich graag in als verbinder in sector(overstijgende) vraagstukken, onderwijs en wetenschap. Naast zijn inzet voor techniek, mens en maatschappij, speelt hij graag badminton en maak muziek op zijn Waldhoorn (French Horn).

LinkedIn Jeroen Grond
Ir. Hugo van der Heijden LLB
Lid Hoofdbestuur

Ir. Hugo van der Heijden LLB

Hugo van der Heijden is sinds 2023 lid van het Hoofdbestuur. Zijn academische achtergrond omvat een studie Werktuigbouwkunde en Systems Engineering aan de TU Delft, waar hij in 2021 is afgestudeerd. Momenteel is Hugo werkzaam als beleidsadviseur elektriciteitsmarkt voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zijn professionele focus ligt op de energietransitie en de aanpak van klimaatverandering, waarbij hij deze uitdagingen beschouwt als de meest urgente vraagstukken voor de maatschappij. Binnen het KIVI-Hoofdbestuur richt Hugo zich op ledenwerving en draagt hij bij aan de toekomstige ontwikkeling van de vereniging. Naast zijn professionele bezigheden heeft Hugo diverse interesses, waaronder een voorliefde voor Saabs, zeilen en staat hij altijd open om mede-KIVI-leden te ontmoeten. Voor contact of gesprekken over techniek, maatschappelijke uitdagingen of informele onderwerpen kun je hem altijd bellen, mailen of stuur een berichtje op Linkedin.

LinkedIn Hugo van der Heijden
Prof. dr. Rob Mudde
Lid Hoofdbestuur

Prof. dr. Rob Mudde

Rob Mudde is sinds juni 2020 lid van het Hoofdbestuur. Rob is Vice Rector Magnificus / Vice President Education aan de Delft University of Technology.

Ing. Eef Smits
Lid Hoofdbestuur

Ing. Eef Smits

Eef Smits is sinds december 2023 lid van het Hoofdbestuur. Hij studeerde Bouwkunde aan de HTS te 's-Hertogenbosch en later verenigingsmanagement aan de VU te Amsterdam. Na gestart te zijn bij internationaal werkende bouwbedrijven is hij, na meer dan tien jaar bedrijfsadviseur bij de KvK te zijn geweest, ruim drieëntwintig jaar regiomanager en secretaris bij branchevereniging Techniek Nederland geworden. Naast het ondersteunen van afdelingen en regio’s was hij ook actief op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Hij is namens KIVI afgevaardigd naar de EU STEM Coalition en Engineers Europe, waar hij voorzitter is van de werkgroep Future Engineers. In zijn vrije tijd tennist hij graag en is een kookboekverzamelaar en fanatiek amateurkok.

Ir. Jan de Waal CEng
Lid Hoofdbestuur

Ir. Jan de Waal CEng

Jan de Waal is sinds december 2023 lid van het hoofdbestuur. In 1987 is hij afgestudeerd als Civiel Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, en volgde daarna een veelal internationale carrière in de ontwikkeling van infrastructurele projecten en in de olie-/gassector. Als actief KIVI-lid en enthousiast ambassadeur van het thema ‘leven lang ontwikkelen’, trad hij in 2022 toe tot de Chartershipcommissie. Portefeuille: Chartered Engineering.

Contact met het Hoofdbestuur
U kunt contact opnemen met het Hoofdbestuur via e-mail hoofdbestuur@kivi.nl