Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), stelt het beleid voor aan de Ledenraad en voert dit na goedkeuring uit. Het Hoofdbestuur bestaat momenteel uit 10 personen. De president, vicepresident en penningmeester worden in functie gekozen. Leden van het Hoofdbestuur worden voor een periode van drie jaar gekozen door de leden van de Ledenraad en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. Een functie in het Hoofdbestuur is onbezoldigd.


Ir. Gerald Schotman
President

Ir. Gerald Schotman

Gerald Schotman is sinds mei 2016 President van KIVI. Schotman studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit in Delft. Hij startte als ingenieur-onderzoeker bij Shell in Rijswijk en vervulde daarna diverse technische en commerciële functies, waaronder Vice President Strategy, Chief Technology Officer en Executive Vice President Innovatie en Research & Development. In de laatste rol was hij betrokken bij alle innovaties van het bedrijf. Hij werd in 2014 uitgeroepen tot ‘Innovator of the Year’. Schotman vervult thans bij Shell de functie van Vice President Joint Ventures Delivery and Excellence. Portefeuilles: Algemeen Bestuur en Bureau.

Ir. ing. Pieter Swart CEng
Vice-president

Ir. ing. Pieter Swart CEng

Pieter Swart is sinds juni 2017 lid van het Hoofdbestuur en sinds juni 2018 Vice-president. Hij studeerde Mijnbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en Dredging Engineering aan de Hanze Hogeschool Groningen. Tot 2017 was hij voorzitter van de KIVI-vakafdeling Offshore Techniek. Swart is Global Technical Authority Subsea Pipeline Systems bij Shell en leidde als engineering & project manager succesvolle offshore scopes voor meerdere grote projecten. Portefeuille: Afdelingen en kwaliteitsborging.

Steven Le Poole
Penningmeester

Steven Le Poole

Steven Le Poole is sinds juni 2018 lid van het Hoofdbestuur en bekleedt de functie van Penningmeester. Le Poole is afgestudeerd in Werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en heeft daarna een MBA aan Harvard behaald. Le Poole investeert in ondernemingen waar hij een actieve rol in neemt en is werkzaam als CFO van Lagerwey, fabrikant van windturbines. Hij is eveneens Lid van de Raad van Toezicht bij Gladwyne Investments LLP. Portefeuille: Financiën.

Dr. ir. Jan-jaap Aué
Lid Hoofdbestuur

Dr. ir. Jan-jaap Aué

Jan-jaap Aué is sinds mei 2016 lid van het Hoofdbestuur. Aué is Dean van de School of Engineering van de Hanzehogeschool Groningen. Daarbinnen is hij ook verantwoordelijk voor EnTranCe, de proeftuin voor toegepast onderzoek op het gebied van energie. Sinds februari 2018 is hij daarnaast lector binnen het lectoraat Energietransitie van de Hanzehogeschool, waarin hij zich richt op de toepassingen van waterstof binnen een duurzaam energiesysteem. Portefeuille: Verjonging.

Ir. Marja Eijkman
Lid Hoofdbestuur

Ir. Marja Eijkman

Marja Eijkman is sinds december 2017 lid van het Hoofdbestuur. Zij studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Eijkman is werkzaam bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) als Vice President Aerospace Operations en is lid van de Raad van Bestuur. Portefeuille: Kennisinstellingen.

Prof. dr. ir. Tim van der Hagen
Lid Hoofdbestuur

Prof. dr. ir. Tim van der Hagen

Tim van der Hagen is sinds juni 2017 lid van het Hoofdbestuur. Van der Hagen studeerde Toegepaste Natuurkunde aan de TU Eindhoven. Hij promoveerde in 1989 aan de TU Delft en bleef na zijn promotie verbonden aan het Reactor Instituut Delft waar straling gerelateerd onderzoek wordt gedaan naar energie, materialen en gezondheid. Tussen 2005 en 2012 was hij er directeur. In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Reactorfysica. Van der Hagen is Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft. Portefeuille: Hoger Onderwijs.

Dr. ir. Michaël Lansbergen PDeng
Lid Hoofdbestuur

Dr. ir. Michaël Lansbergen PDeng

Michaël Lansbergen is sinds juni 2013 lid van het Hoofdbestuur. Lansbergen studeerde elektrotechniek aan de TU Delft en behaalde tevens zijn Professional Doctorate in Engineering aan de TU Eindhoven. Lansbergen werkt als Specialist/Manager Klinische Fysica in de ZGT ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, is bestuurder van de medische staf, directeur van Medicta B.V. en bij Saxion is hij verbonden als Associate Lector Organisatieontwikkeling, kwaliteit, veiligheid en technologie in zorg en welzijn. Portefeuille: Interne communicatie en cultuur.

Ir. Erik Oostwegel
Lid Hoofdbestuur

Ir. Erik Oostwegel

Erik Oostwegel is sinds juni 2017 lid van het Hoofdbestuur. Oostwegel studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Hij is de drijvende kracht achter onder meer de succesvolle ontwikkeling van de divisie Industrial Installations van Royal Haskoning, waardoor deze een belangrijke positie in de industrie heeft behaald. Oostwegel is voorzitter van de Raad van Bestuur van Royal HaskoningDHV en tevens CEO. Portefeuille: Bedrijvenclusters en internationaal.

Ir. Diederik Samsom
Lid Hoofdbestuur

Ir. Diederik Samsom

Diederik Samsom is sinds december 2017 lid van het Hoofdbestuur. Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. Van maart 2012 tot december 2016 was hij politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Samsom is strategisch adviseur energie voor o.a. HVC Alkmaar, DNV-GL en De Rijksoverheid. Portefeuille: Maatschappelijke impact.

Dr. ir. Dennis Schipper
Lid Hoofdbestuur

Dr. ir. Dennis Schipper

Dennis Schipper is sinds juni 2017 lid van het Hoofdbestuur. Schipper werkte als promovendus bij het Mechatronics Research Center Twente. Gedurende deze periode was hij verantwoordelijk voor het systeemontwerp en de mechanica van het MART prototype. Schipper is oprichter en CEO van DEMCON. Tevens neemt hij deel aan een groot aantal onderzoeks- en samenwerkingsverbanden op het gebied van mechatronica. Portefeuille: Structuur en Governance.
Micaela dos Ramos CEng, Directeur KIVI

Micaela dos Ramos is sinds juli 2013 directeur van KIVI. Zij studeerde Chemische Technologie aan de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Amsterdam. Sinds juni 2016 is zij Registrar van de Chartership-structuur.
Dos Ramos is tevens lid van de Instituuts Adviesraad van het NWO instituut SRON, lid van de Raad van Advies van Groningen Engineering Center van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Beoordelingscommissie HBO-postdoc onderzoek van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

 

 

 

Contact met het Hoofdbestuur

U kunt contact opnemen met het hoofdbestuur via e-mail.