Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), stelt het beleid voor aan de Ledenraad en voert dit na goedkeuring uit. Het Hoofdbestuur bestaat momenteel uit 8 personen. De president, vicepresident en penningmeester worden in functie gekozen. Leden van het Hoofdbestuur worden voor een periode van drie jaar gekozen door de leden van de Ledenraad en zijn voor één aansluitende periode herbenoembaar. Een functie in het Hoofdbestuur is onbezoldigd.


Ir. Jacolien Eijer-de Jong
President

Ir. Jacolien Eijer-de Jong

Jacolien Eijer startte in 1990 met de studie Milieuhygiëne aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ze koos voor de afstudeerrichting integraal waterbeheer, volgens haar een mooie mix van technologie en bestuurskunde met in ons land een rijke historie en nog steeds een grote noodzaak om samen te werken. De afgelopen jaren heeft ze focus en samenhang aangebracht in de activiteiten van Koninklijke NLingenieurs en gewerkt aan een vereniging die de maatschappelijke ambities van de lidbedrijven ook binnen de vereniging centraal zet. Portefeuilles: Algemeen Bestuur en Bureau

Ir. Toon Buddingh
Vicepresident

Ir. Toon Buddingh

Toon Buddingh is sinds juni 2021 Vicepresident van KIVI. Toon studeerde in 1997 af als Mijnbouwkundig ingenieur. Sindsdien ‘mijnt’ hij jong talent uit de samenleving en technologie uit kennisinstellingen. Hij treedt op als verbinder en zorgt op ondernemende en creatieve manieren voor meerwaarde. Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest bij de afdeling Techniek Maatschappij en Economie (TME) zit hij per 1 maart 2020 in het hoofdbestuur (per 1 september operationeel). Net als bij TME zet hij zich in om de kracht van de leden en afdelingen in te zetten voor het maatschappelijk debat. Portefeuilles: afdelingen; nieuwe leden; CE. Secondant: financiën & bureau. Mail mij gerust: toon@urenbank.nl.

LinkedIn Toon Buddingh
Ir. Roy Crielaard
Secretaris

Ir. Roy Crielaard

Roy Crielaard is sinds december 2019 lid van het Hoofdbestuur van KIVI en bekleedt de functie van Secretaris. Hij studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. In zijn studietijd is hij in aanraking gekomen met KIVI. Hij startte zijn carrière als constructeur in Engeland bij ingenieursbureau Arup. Inmiddels is Roy weer terug in Nederland en werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans. Daarnaast geeft hij één dag in de week les aan zijn oude faculteit.

Ir. Egbert Teunissen
Penningmeester

Ir. Egbert Teunissen

Egbert Teunissen is sinds maart 2020 lid van het Hoofdbestuur en bekleedt de functie van Penningmeester. Hij studeerde Civiele Techniek aan de technische universiteit Delft (1991-1988). Hij heeft de eerste 25 jaar in de sector infrastructuur gewerkt, hoofd van de sector havens en waterbouw en geeft sinds 2014 leiding aan Business Line Energie Water en Milieu bij Witteveen+Bos.

Ir. Ferdinand van Kampen

Ir. Ferdinand van Kampen

Ferdinand van Kampen is sinds 14 december 2020 lid van het Hoofdbestuur van KIVI. Hij studeerde in 1987 af aan de TU Eindhoven. Als directeur van verschillende technische ondernemingen heeft hij een brede ervaring opgedaan. Ook heeft hij zich altijd ingezet voor het technisch onderwijs op alle niveaus. Sinds 2018 doet hij dat vanuit het onderwijs als directeur bij het VISTA college in Zuid-Limburg.

Ing. Léon Linders MBA

Ing. Léon Linders MBA

Léon Linders is sinds 14 december 2020 lid van het Hoofdbestuur van KIVI. Hij studeerde Weg- en Waterbouwkunde aan de HTS in Den Haag, Economische Bedrijfstechniek aan de HTS in Dordrecht en Master of Business Administration aan de Twente School of Management. Sinds 1982 is hij lid van NIRIA, later KIVI. Hij startte zijn technische carrière als ingenieur bij HTM, gevolgd door diverse leidinggevende functies bij HTM en Alstom. Zijn laatste internationale functie was vice-president Kwaliteit en continue verbeteringen vanuit het hoofdkantoor van Alstom in Parijs. Portefeuille: Collectieve contracten en lid Integriteitscommissie

LinkedIn Léon Linders
Prof. dr. Rob Mudde
Lid Hoofdbestuur

Prof. dr. Rob Mudde

Rob Mudde is sinds juni 2020 lid van het hoofdbestuur. Rob is Vice Rector Magnificus / Vice President Education aan de Delft University of Technology.

KTZ bd Jan Wind
Lid Hoofdbestuur

KTZ bd Jan Wind

Jan Wind is sinds maart 2020 lid van het hoofdbestuur van KIVI. Hij heeft elektrotechniek gestudeerd aan o.a. het Koninklijk Instituut voor de Marine en daarna een lange carrière als marineofficier doorlopen. Onder meer was hij verantwoordelijk voor alle elektronische systemen van de Marine en in een andere functie voor al het technisch-wetenschappelijk onderzoek voor Defensie. Sinds 2009 heeft hij een eigen bedrijf dat zich bezighoudt met financiering van technologie voor Defensie. Daarnaast is hij voorzitter van de KIVI afdeling Defensie en Veiligheid en president van de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA).

Contact met het Hoofdbestuur
U kunt contact opnemen met het Hoofdbestuur via e-mail hoofdbestuur@kivi.nl