Organisatie

hoofdbestuur.jpg

Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), stelt het beleid voor aan de ledenraad en voert dit na goedkeuring uit.

Lees meer over het Hoofdbestuur
ledenraad.jpg

Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van KIVI. De ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het hoofdbestuur.

Lees meer over de Ledenraad
custom.png

Bureau

Het bureau is het uitvoerend orgaan van het hoofdbestuur.

Lees meer over het KIVI-Bureau
Algemene afbeelding tbv afdelingen

Afdelingen

De afdelingen organiseren jaarlijks honderden activiteiten in het kader van kennisuitwisseling, debat en het versterken van het eigen netwerk.

Bekijk hier alle Afdelingen
contact.jpg

Klachtenregeling

KIVI wenst voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, in welke hoedanigheid of functie dan ook, een gezond en veilig klimaat. 

Lees meer over de klachtenregeling
alsplatform.jpg

Raad Wetenschap Techniek & Maatschappij

De RWTM adviseert de vereniging vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Lees meer over de RWTM
begeleidenenadviescommissies.jpg

Vertegenwoordiging KIVI

KIVI wordt bij diverse gremia vertegenwoordigd.

Lees meer over deze vertegenwoordiging
onderwijsinstellingen.jpg

Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan (ROBL)

Een hoofddoelstelling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is het 'bevorderen van kwalitatief hoogwaardig technologisch onderwijs'. Om die doelstelling te realiseren heeft KIVI de Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan.

Lees meer over de ROBL