Organisatie

hoofdbestuur.jpg

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur vertegenwoordigt het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), stelt het beleid voor aan de ledenraad en voert dit na goedkeuring uit.

Klik hier voor het Hoofdbestuur
ledenraad.jpg

Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van KIVI. De ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het hoofdbestuur.

Klik hier voor de Ledenraad
custom.png

Bureau

Het bureau is het uitvoerend orgaan van het hoofdbestuur.

Klik hier voor het Bureau
Algemene afbeelding tbv afdelingen

Afdelingen

De afdelingen organiseren jaarlijks honderden activiteiten in het kader van kennisuitwisseling, debat en het versterken van het eigen netwerk.

Klik hier voor de Afdelingen
contact.jpg

Integriteitscommissie

KIVI wil een vereniging zijn waar alle ingenieurs zich thuis, prettig en veilig voelen. Jong, oud, man, vrouw, welke afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging ook: KIVI wil van waarde zijn voor iedereen die een ingenieursopleiding volgt of heeft gevolgd, aan een van de hogescholen of universiteiten. 

Klik hier voor meer informatie
alsplatform.jpg

Raad Wetenschap Techniek & Maatschappij

De RWTM adviseert de vereniging vanuit het bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Klik hier voor de Raad Wetenschap Techniek & Maatschappij
begeleidenenadviescommissies.jpg

Vertegenwoordiging KIVI

KIVI wordt bij diverse gremia vertegenwoordigd.

Vertegenwoordiging KIVI
onderwijsinstellingen.jpg

Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan (ROBL)

Een hoofddoelstelling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is het 'bevorderen van kwalitatief hoogwaardig technologisch onderwijs'. Om die doelstelling te realiseren heeft KIVI de Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan.

Meer informatie over de ROBL