Vertegenwoordiging KIVI

Vertegenwoordigers namens KIVI

Naam Bestuur, Commissie of externe organisatie

Functie

Vertegenwoordiger

CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper bestuurlid ir. J.A. Amesz
CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper  secretariaat ir. L. Bliek 
CCTO Ned. Certificatiecommissie voor opleidingen tot Technologisch Ontwerper  bestuurslid ir. F.G.F.M. van Kampen
Constructeursregister: Raad van Toezicht  lid dr. ir. J.L. Coenders
EngiNet representative
 
Engineers Europe (voorheen FEANI ) National Member  
Engineers Europe - EMC  lid   
Engineers Europe - working group on UN DSG  lid  H. van der Heijden
Engineers Europe - working group on UN DSG lid  K. Hommes
Engineers Europe - working group STEM  lid  ing. E.A. Smits
FISITA lid Council dr. ir. S. Monsma
Governance code Veiligheid in de Bouw lid  
Governance code Veiligheid in de Bouw lid ing. M. Jonkman
Governance code Veiligheid in de Bouw lid ing. B. Videler
International Engineering Alliance (IEA) representative  
Nederlandse Stichting Geluidshinder adviseur dr. ir. R. Scholte
PAO TM bestuurslid drs. ing. M. Delcour ECBS
Stichting Hoogewerff Fonds bestuurslid ir. R. Wielinga
Stichting Koning Willem I-Prijs  bestuurslid ir. J.E. Eijer-de Jong
Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen bestuurslid ir. J. Kooijman
Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen arbiter ir. P.P.J. Lahaije
Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen arbiter ir. F.H. van der Linde
Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen arbiter ir. J.D. Westerduin
Stichting Raad van Arbitrage in bouwgeschillen arbiter ir. H.L. Witteveen
     
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel arbiter ing. P.J. Hoogkamer
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid & arbiter ir. F. Maatje
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel bestuurslid & arbiter mr. ing. D.H. Poelman
Stichting Studie- en Reisfonds van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs voorzitter ir. J.E. Eijer-de Jong
Stichting Studie- en Reisfonds van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs secretaris  
Stichting Studie- en Reisfonds van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs penningmeester ir. E.A.H. Teunissen
Stichting Toekomstbeeld der Techniek bestuurslid drs. ing. M. Delcour ECBS 
Stichting W&S Leergangen voorzitter ir. M.A.J. Cloosterman
Stichting W&S Leergangen secretaris ing. A.F. Lefeber
Stichting W&S Leergangen penningmeester ing. R.J. Eikelboom