handshake.jpg

De Ledenraad vertegenwoordigt de 13.000 leden van KIVI. De Ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het Hoofdbestuur

.

Contact met de Ledenraad

Voor vragen over de Ledenraad en het doorgeven van wijzigingen, kunt u contact opnemen met Anneke Ritsema van het secretariaat van de Ledenraad, via SecretariaatLR@kivi.nl.
De reguliere Ledenraadsvergaderingen in 2024 vinden plaats op 10 juni en 16 december. Er is een extra ledenraadsvergadering gepland op 25 maart en een extra online vergadering op 28 oktober.

De Financiële Commissie adviseert de Ledenraad met betrekking tot de financiële zaken van de vereniging.

Voor contact met de Financiële Commissie: financielecommissie@kivi.nl

De Ledenraadscommissie ondersteunt het proces van beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de Ledenraad en stimuleert een effectieve communicatie tussen Hoofdbestuur en Ledenraad.
Voor contact met de ledenraadscommissie: ledenraadscommissie@kivi.nl

De Gebouwcommissie adviseert de Ledenraad en het Hoofdbestuur over alle zaken betrekking hebbende op het gebouw, inclusief groot onderhoud. De leden van de commissie zijn geen lid van de Ledenraad of het Hoofdbestuur.
Voor contact met de Gebouwcommissie: gebouwcommissie@kivi.nl