handshake.jpg

De Ledenraad vertegenwoordigt de 17.000 leden van KIVI. De Ledenraad stelt het beleid van de vereniging vast en controleert het Hoofdbestuur

.

Contact met de Ledenraad

Voor vragen over de Ledenraad en het doorgeven van wijzigingen, kunt u contact opnemen met Anneke Ritsema van het secretariaat van de Ledenraad, via SecretariaatLR@kivi.nl.
De Ledenraadsvergaderingen voor 2023 zijn 12 juni en 11 december.

De Financiële Commissie adviseert de Ledenraad met betrekking tot de financiële zaken van de vereniging.

Voor contact met de financiële commissie: financielecommissie@kivi.nl

De Ledenraadscommissie ondersteunt het proces van beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming in de Ledenraad en stimuleert een effectieve communicatie tussen Hoofdbestuur en Ledenraad.
Voor contact met de ledenraadscommissie: ledenraadscommissie@kivi.nl

De Gebouwcommissie adviseert de Ledenraad en het Hoofdbestuur over alle zaken betrekking hebbende op het gebouw, inclusief groot onderhoud. De leden van de commissie zijn geen lid van de Ledenraad of het Hoofdbestuur.
Voor contact met de gebouwencommissie: gebouwcommissie@kivi.nl