Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan

Een hoofddoelstelling van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is het 'bevorderen van kwalitatief hoogwaardig technologisch onderwijs'. Om die doelstelling te realiseren heeft KIVI de Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan (ROBL) opgericht. De ROBL stimuleert de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger technisch onderwijs in Nederland en de goede samenhang tussen ingenieursopleidingen en de behoefte aan ingenieurs in de maatschappij. Daarnaast zal de ROBL programma's voor levenslang leren voor ingenieurs stimuleren en daaraan verbonden kwalificaties en titels. 

De leden van de ROBL zijn: 

Naam

Rol in ROBL  

 Organisatie

Prof.dr. R.F. (Rob) Mudde

Voorzitter

 KIVI-hoofdbestuur, TU Delft

Ir. F.G.F.M. (Ferdinand) van Kampen

Vice-voorzitter

 KIVI-hoofdbestuur, VISTA College

Ir. S.E. (Saskia) Rijtema

Secretaris

Van Oord Offshore

Ir. L. (Loes) Bliek Lid KIVI-bureau
Ing. W.A. (Wesley) Hendriks BBE Lid Young KIVI Engineers, Aero-Metrics

Dr. R. (Robert) Plat

Lid

KIVI-ledenraad, Royal IHC

Dr.ir. E. (Eelco) Schrik CEng Lid KIVI-afdeling Chartered Engineer, Mott MacDonald
Ing. E.A. (Eef) Smits Lid Techniek Nederland