Raad Opleiding, Beroep en Loopbaan

Een hoofddoelstelling van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is het 'bevorderen van kwalitatief hoogwaardig technologisch onderwijs'. Om die doelstelling te realiseren heeft KIVI de Raad opleiding, beroep en loopbaan.

De ROBL stimuleert de kwaliteit van het wetenschappelijk en hoger technisch onderwijs in Nederland en de goede samenhang tussen ingenieursopleidingen en de behoefte aan ingenieurs in de maatschappij. Daarnaast zal de ROBL programma's voor levenslang leren voor ingenieurs stimuleren en daaraan verbonden kwalificaties en titels. 

De leden zijn: 

Namen

Rol in ROBL  

 Organisatie

Prof.dr. R.F. (Rob) Mudde

Voorzitter

 TU-Delft, lid KIVI-hoofdbestuur

Ir. F.G.F.M. (Ferdinand) van Kampen

Vice-voorzitter

 VISTA College, lid KIVI-hoofdbestuur

Dr.ir. E. (Eelco) Schrik CEng

Chartered Engineer

 KIVI-afdeling Chartered Engeineer

Drs.ir. H.G. (Gijs) Breedveld

Secretaris

 KIVI lid, FEANI EMC

Dr. R. (Robert) Plat

Lid

 Lid KIVI-ledenraad, Royal IHC

Ing. E.A. (Eef) Smits

Lid

 Techniek Nederland

Ing. W.A. (Wesley) Hendriks BBE

Lid

 Afgevaardigde YKE, Aero-Metrics

Ir. L. (Loes) Bliek

Adviserend lid

 KIVI-bureau