ALGEMENE VOORWAARDEN ZAALVERHUUR

1. Indien de reservering geannuleerd wordt, is de contractant 50% van de huurprijs verschuldigd als de annulering uiterlijk één maand voor de gereserveerde datum geschiedt. Wordt de reservering geannuleerd binnen een maand voor de gereserveerde datum, dan is de volle huurprijs verschuldigd.

2. Consumpties e.d. worden uitsluitend verstrekt door tussenkomst van de verhuurder.

3. Indien tijdig opgegeven kan een beperkt aantal (brood)maaltijden worden geserveerd. Uiterlijk 2 werkdagen voor de gereserveerde datum dient het aantal maaltijden aan de verhuurder te zijn opgegeven. Tenminste het aantal opgegeven maaltijden zullen aan de huurder in rekening worden gebracht.

4. De laatste verstrekking van consumpties e.d. is uiterlijk om 22.00 uur. De zalen en kamers dienen om 23.00 uur ontruimd te zijn.

5. Goederen van huurder of derden bevinden zich in het Instituutsgebouw voor hun risico; de verhuurder belast zich niet met het verzekeren daarvan.

6. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opdoen van lichamelijk of geestelijk letsel, voor schade aan derden veroorzaakt door hun huurders of gasten van huurders.

7. De huurder aanvaardt bij het aangaan van de overeenkomst de aansprakelijkheid voor schade aan de gebouwen, installaties en alle overige inventaris, veroorzaakt door hemzelf of zijn gasten en is gehouden de herstelkosten van deze schade aan de verhuurder te vergoeden.

8. Behoudens schriftelijke goedkeuring van de verhuurder zullen geen veranderingen of wijzigingen in de inrichting van het gehuurde mogen worden aangebracht.

9. Huurder zal er voor zorgdragen dat de hem in huur afgestane ruimten tijdens de huurperiode een verzorgd aanzien behouden en overeenkomstig de bestemming worden gebruikt.

10. Afspraken in afwijking van bovenstaande voorwaarden dienen door partijen schriftelijk te worden bevestigd.