Tarieven techniek

Uiteraard beschikt KIVI over diverse technische faciliteiten ter ondersteuning van een evenement. Een grote monitor, geluidversterking, flip-overs en dergelijke, staan ter beschikking. Onderstaand een overzicht van de tarieven.

Laptop en projector - Grote zaal € 159,-
Projector - Grote zaal € 86,-
Laptop en monitor - Overige kamers € 140,-
Monitor - Overige kamers € 64,-
Laptop € 87,-
Geluidversterker met extra microfoon(s) - alleen Grote Zaal € 113,-
Opnamemateriaal (MP3 of DVD) € 49,-
Extra flipover € 22,-
Los projectiescherm (niet in alle kamers mogelijk) € 22,-


Bovenstaande bedragen zijn exclusief BTW.