De Waterbouwdag 2019 vindt plaats op donderdag 3 oktober a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht

Dit jaarlijkse evenement geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe projecten in de waterbouwsector. Voor waterbouwers uit Nederland en België dé gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten. Het is niet alleen een boeiende dag voor ervaren experts, maar ook voor jonge professionals en studenten.

Thema: Naar Circulair Bouwen in Water
De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor één derde van de CO2 uitstoot.  Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, moet de bouwindustrie in 2050 77% minder CO2 uitstoten dan nu gebeurt. Deze enorme mondiale opgave heeft ook betrekking op onze waterbouwsector. Hoe kunnen wij hier aan bijdragen?

Bij de versterking van de Afsluitdijk zijn bijvoorbeeld nieuwe blokken ontwikkeld die minder beton gebruiken en daardoor 50% minder CO2 uitstoten dan een conventionele versterking. Ook worden zonneparken gerealiseerd en wordt door efficiënt spuien en pompen veel energie bespaard. Een geweldige ontwikkeling! 

Maar toch is er meer inzet en kennis nodig om de doelstellingen, die passen bij de nationale- en internationale klimaatakkoorden, te halen. Want naast de CO2 uitstoot gebruikt de bouwsector ook 40% van de gewonnen grondstoffen en produceert enorme hoeveelheden afval. Kunnen we met circulaire waterbouw een win-win situatie creëren? Minder grondstoffen gebruiken én minder Co2 uitstoten? In veel projecten wordt al aandacht besteed aan deze duurzaamheid: denk bijvoorbeeld aan het hergebruik van de blokken voor kustverdediging van de eerste Maasvlakte voor de nieuwe landwinning.

Hoe kunnen we circulair denken nog meer meenemen in aanbesteding, ontwerp, beheer en onderhoud? En tot wat voor projecten leidt dit?
Tijdens de Waterbouwdag 2019 staan we aan de hand van aansprekende projecten stil bij deze vragen en de ontwikkelingen in onze sector.

Informatiemarkt
Een belangrijke ontmoetingsplaats tijdens de Waterbouwdag is de informatiemarkt. Op deze markt presenteren bedrijven en instellingen hun meest recente producten en diensten. Wilt u met uw bedrijf op de informatiemarkt staan? Neem dan contact op met Angelique van Tongeren van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) via telefoonnummer 070-3919890 of e-mail waterbouwdag@kivi.nl.

 

 

Zie ook

Nieuws KIVI

Nieuws De Ingenieur

Vacatures De Ingenieur

Meer +
Minder -