In het kader van Herstelprogramma Keringen Bossche Broek Zuid organiseert het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) een excursie naar het herstel van Waterkering 21. De bijeenkomst wordt verzorgd door opdrachtgever Waterschap De Dommel en aannemer Vissers Ploegmakers, en bestaat uit een tweetal presentaties en een rondleiding over het werk. 

We zijn te gast op landgoed Haanwijk van stichting Brabants Landschap, waar we worden ontvangen in Buitenlokaal Haanwijk. Allereerst is er gelegenheid om met elkaar bij te praten onder het genot van koffie of thee met wat lekkers.
Vervolgens is er een presentatie, waarbij de opdrachtgever een toelichting geeft op het Herstelprogramma Keringen, het project Herstelprogramma Keringen Bossche Broek Zuid, en waterkering 21 in het bijzonder. Het betreft een kering van het type "overige keringen", is gekenmerkt als historische kade, en is onder andere gelegen nabij rijksmonument Oud Herlaer. Kenmerkend voor dit project is hoogwaterbescherming in combinatie met natuurherstel.
Aansluitend gaat de aannemer in op een aantal technische aspecten van het werk, waaronder de planning, organisatie, en grondstromen. Bijzondere aspecten van dit werk zijn dat er aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden als gevolg van een nabijgelegen beverburcht, en dat er specifieke planten en kruiden aangebracht worden.

Tot slot volgt er een rondleiding over het werk, waarbij de uitvoering bekeken kan worden. Waarschijnlijk kunnen we op dat moment zien hoe er bevergaas aangebracht wordt in de kerende constructie, maar de planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en ecologische factoren. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Uiterlijk om 16:00 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Achtergrondinformatie over de plannen en de betrokken organisaties tref je onder andere aan op navolgende websites.
- Waterbeheerprogramma 2022-2027
- Herstelprogramma Keringen
- Herstelprogramma Keringen Bossche Broek Zuid
- Legger waterstaatswerken 2023
- Waterkering 21 (Out Herlear, WK021)
- Waterschap De Dommel
- Vissers Ploegmakers grond-, weg- en waterbouw
- Stichting Brabants Landschap

Tijdens de rondleiding bevinden we ons op een werkterrein, waar het dragen van veiligheidshesjes en veiligheidsschoenen verplicht is. De hesjes worden voor gebruik ter beschikking gesteld, maar voor passend schoeisel dient u zelf zorg te dragen.

Brabants Landschap en buurtbewoners verzoeken automobilisten om buiten het landgoed te parkeren. Vanaf de parkeerplaats aan de straat Halderse Akkers (een zijstraat van de Vugtherweg te Sint-Michielsgestel) is het een kleine kilometer wandelen naar het Buitenlokaal. Per fiets is het goed te bereiken, en gelegen nabij fietsknooppunt 64.

Naam en contactgegevens voor informatie: Dhr. ir. B. (Bart) Hafkemeijer, contactgegevens zie ledenboek, of via waterschap De Dommel tel. 0411-618618.

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Presentatie Waterschap De Dommel
 -  uur Presentatie Vissers Ploegmakers
 -  uur Rondleiding