Onveilige IoT-apparatuur (met b.v. eenvoudig wachtwoord) vormt een risico voor de gebruiker en grootschalig voor samenleving. Deze Onveilige apparaten met een vaste of draadloze internetverbinding zijn vatbaar voor ongewenste toegang door internetcriminelen en zijn gevoelig voor cyberinfecties. Dat kan uiteindelijk leiden tot grootschalige uitval van ICT-netwerken en geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Het Agentschap Telecom pleit voor een systeem van productregulering, zoals zich dat met de CE-markering voor radio-apparatuur heeft bewezen. "Uitbreiden van dit stelsel met cybereisen is een snelle en effectieve oplossing om IoT-apparatuur direct veiliger te maken."

Staat van de Ether 2017

In de publicatie "Staat van de Ether 2017, 04-05-2018 uitgave van het Agentschap Telecom is een hoofdstuk opgenomen:

Onveilige IoT-apparatuur risico voor samenleving.

In het hoofdstuk "Radioapparatuur en markt" zijn de ontwikkelingen en is de toename van risico's uiteengezet.

Cybereisen voor IoT-apparaten

Directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman: “Agentschap Telecom pleit voor de standaardisatie van cybereisen waaraan IoT-apparatuur minimaal moet voldoen. Het systeem van productregulering via CE markering dat we in Europa kennen om storing door (radio)apparatuur te voorkomen heeft zich bewezen. Uitbreiden van dit stelsel met cybereisen is een snelle en effectieve oplossing om IoT-apparatuur veiliger te maken.” Via de CE Marking kunnen de Installatieverantwoordelijken van de elektrische installaties, nagaan of de IoT apparatuur aan de technische normen en voorwaarden voldoet, zoals opgesteld door de IEC. Alle apparatuur, die is verbonden met het elektriciteitsnet, moet een CE Markering hebben. Deze CE Markering is terug te vinden in de documentatie of via de productgegevens via internet. Dit systeem uitbouwen in Internationaal overleg en afstemming voor het maken van regels en het houden van toezicht zijn niet meer weg te denken. Agentschap Telecom vertegenwoordigt Nederland ook internationaal (TCAM, ETSI, ADCO, ICSMS).

Dreiging neemt toe

Het aantal kwetsbare apparaten dat verbonden wordt met internet groeit snel. Van slimme thermostaten tot beveiligingscamera’s en van koelkasten tot smart-horloges, speelgoed en auto's: het ‘Internet of Things’ ontstaat. Door deze toename neemt ook de cyberdreiging toe.

Voorlichting en security by design

In afwachting van wetgeving voor de cyberveiligheid van apparatuur kan intussen niet worden stilgezeten. Voorlichting kan gebruikers van apparaten zich meer bewust maken van het belang van veilige apparatuur. Ook kan de industrie meer zelf verantwoordelijkheid nemen door cyberveiligheid in acht te nemen bij het ontwerpen van producten.