Prof.dr.ir. Bart Smolders (50) volgt op 1 januari 2016 prof.dr.ir Ton Backx op als decaan . De TU Eindhoven heeft Prof.dr.ir. Bart Smolders per 1 januari 2016 benoemd tot decaan van Electrical Engineering van de faculteit Elektrotechniek. Hij volgt Prof.dr.ir.Ton Backx op, die algemeen directeur wordt van het op te richten Institute for Integrated Nano Photonics. Smolders komt uit de eigen gelederen.

De TU Eindhoven heeft Bart Smolders per 1 januari 2016 benoemd tot decaan van de faculteit Elektrotechniek. Hij volgt Ton Backx op, die algemeen directeur wordt van het op te richten Institute for Integrated Nano Photonics. Smolders komt uit de eigen gelederen. Hij studeerde en promoveerde bij Elektrotechniek en is momenteel hoogleraar elektromagnetisme in draadloze telecommunicatie en opleidingsdirecteur van de faculteit. In het verleden werkte hij onder meer bij Thales en Astron en van 2000 tot 2009 als innovatiemanager rf bij NXP in Nijmegen.