Zonder een aantal forse doorbraken zal het niet lukken om onze energievoorziening duurzaam te maken. Daarom moet de overheid steviger inzetten op energie-innovatie. Daarmee kan Nederland ook economische kansen pakken. Dit stelt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in het advies ‘Oppakken en doorpakken’, dat recentelijk aan minister Kamp van EZ is aangeboden. Dit is conform aan de constateringen uit de symposia uit het KIVI programma EnergyNL2050.

AWTI-voorzitter Uri Rosenthal: Momenteel gaat er heel veel geld naar kleine stapjes. Er worden jaarlijks miljarden besteed aan het subsidiëren van de productie van groene energie, bijvoorbeeld om windmolens draaiend te houden. Daarmee bereiken we 16% duurzame energie in 2023.

Als Nederland in 2050 een duurzame energievoorziening wil hebben, dan is er echt nog een groot aantal forse doorbraken nodig. Maar het budget voor energie-innovatie is beperkt: 200 miljoen. Bovendien wordt dit nauwelijks besteed aan onderzoek naar zulke grote doorbraken. Daarom pleit de AWTI ervoor om meer aandacht te geven aan innovatie in het energiebeleid. Dat beleid moet innovatie stimuleren en sturen stelt Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft en AWTI-lid.

Bovendien moet de overheid extra geld vrijmaken voor energie-innovatie. Het budget moet omhoog naar 400 - 450 miljoen euro per jaar en ons advies is om dat extra geld vooral gericht in te zetten om een aantal doorbraken te bereiken. Voor innovaties die goed bij Nederland passen. Daar liggen ook de economische kansen. Een voorbeeld van zo'n doorbraak is het direct maken van brandstoffen met behulp van zonlicht (solar fuels). Gericht inzetten op een aantal doorbraken, betekent ook keuzes maken, aldus Van der Hagen. Nederland moet durven kiezen rond energie-innovatie. In het advies geeft de AWTI aan hoe de overheid deze afweging het beste kan maken. Persbericht AWTI, 1 december 2016. Het advies is "Oppakken en Doorpakken" is te downloaden of via www.awti.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hamilcar Knops (projectleider; 06 25 63 71 78, H.Knops@awti.nl). De AWTI is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De adviezen gaan over het wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid en zijn strategisch van aard. De leden van de AWTI zijn afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij hebben zitting op persoonlijke titel, dit geldt ook voor het KIVI Team EnergyNl2050.

Tevens is te downloaden de Nieuwsbrief van KIVI EnergyNL2050 met het programma en bijeenkomsten in 2016 en 2017.

Dit programma is opgezet door KIVI afdeling Elektrotechniek met medewerking van gerenomeerde partijen en behandelt de integrale energievraag, de hernieuwde energie en zet een scenario op voor het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland.