De weg naar een duurzame toekomst wordt ontsloten met de analyse in het juist verschenen Energierapport Kamp in het blad De Ingenieur van het KIVI.

De analyse over de aanpak voor de reductie van CO2 en verduurzaming van de energievoorziening wordt professioneel gemaakt in De Ingenieur.

Het denkraam volgt  het RLI rapport. dd 24 september 2015 (RLI = Raad voor de Leefomgeving en Industrie)

Het doel 2050 is wel -85% reductie CO2, maar nog weinig concreet in de keuzes.

Alle opties worden open gehouden, incl CCS en nucleair.

Over de potentie van PV wordt vermeld: met huidige techniek: 50 TWh op de daken;

Over windenergie wordt vermeld met huidige technologie:

  • wind opzee: 34 GW, 130 TWh

  • wind op land: 8 GW, 20 TWh

Al met al gematigde ambities in het rapport , maar de vermelding erbij is
"met huidige techniek" .

Het rapport beschrijft vele opties en wijst erop, dat het maken van keuzes nu moeilijk is doordat er de komende decennia veel nieuwe ontwikkelingen zullen plaats vinden.

Het is dan lastig om een route te vinden, die ook leidt tot een kosteneffectieve oplossing.

De afdeling Elektrotechniek van het KIVI mist in het Energierapport "Transitie naar Duurzaam" van Kamp een duiidelijker schets van een basis scenario met wat in 2050 bereikt moet zijn.

Daarmee zou men toch vanaf nu al een zekere richting kunnen volgen.

KIVI Elektrotechniek wil in de tweede helft van dit jaar starten met een serie bijeenkomsten die, uitgaande van zo'n visie scenario 2050, de transitie daartoe analyseren.

Eerder heeft KIVI Elektrotechniek-Zuid dit complexe systeem zelf intensief bestudeerd in overleg met een netwerk van specialisten op het gebied van verduurzaming.

Hetgeen terug te lezen is in het KIVI Programma van EU-Powerlab2050 en de samenvatting in de White Paper van EU-Powerlab2050