Hereby, we kindly invite you to visit the Innovation Power Electronics (Vermogenselektronica) 2016 on Tuseday 14th June, at '1931 Congrescenter' in Den Bosch. During the congress, more than 30 speakers representing key market players will provide interesting insights on latest trends & innovations in the field of Power Electronics. A must for Technical Professionals!. Download Presentations see under.

Het doel van dit seminar is de diversiteit van toepassingen, innovaties en kennis te tonen op het gebied van Vermogenselektronica.

Het programma is samengesteld in overleg met de TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente.
Op deze wijze is een kwalitatief sterk programma neergezet waarbij zowel de praktijk als de wetenschap aan bod komen.

Uit de markt komen de toepassers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstituten bijeen op dit jaarlijkse Vermogenselektronica Event nu in 2016.

U kunt met vakgenoten visies, ervaringen en kennis delen. Het congresprogramma met 30 lezingen en de kennismarkt maken dit event tot een dag 14 juni 2016, waar u als professional zeker bij moet zijn.

Het congresprogramma geeft u veel up-to-date informatie op uw vakgebied.
Een veelheid aan onderwerpen passeren de revu, zoals:

Het toepassen van Vermogenselektronica op offshore windparken

Verschillende grote offshore windparken zijn door onderzeese hoogspanningsnetwerken met elkaar verbonden. Er bestaan verschillende manieren om deze windparken met elkaar te verbinden (HVDC of HVAC). Deze windparken kunnen 100 km of meer uit de kust staan en de impact van deze grote windparken op het net worden nog altijd onderzocht. Wat zijn de risico’s en wat kan er gedaan worden om deze risico’s zo klein mogelijk te maken.  Johan Enslin (University of North Carolina, Charlotte) opent het Vermogenselektronica Event en geeft de bezoeker een overzicht van de kansen en uitdagingen.

Het leren van andermans fouten

Elke engineer vertelt graag over de mooie dingen die hij ontwikkelt. Over gemaakte fouten wordt minder vaak gesproken, terwijl dit eigenlijk veel interessanter is. Top engineers van Nedap en Stukton Rail stellen zich kwetsbaar op en vertellen uit ervaring wat de valkuilen zijn bij de ontwikkeling van vermogenselektronica. Tonnie Telgenhof (Nedap) laat zien dat kleine problemen in het ontwerp vaak tot grote problemen leiden. Hij staat onder andere stil bij specificatie, EMC, veiligheid, thermische huishouding en productie testmiddelen. Ook Wim Platschorre (Strukton Rail) deelt zijn ervaringen.

Test & Measurement Europe

Innovation will be shown in the presentation of Erik Kroon, one of Yokogawa's 'Precision Makers', Manager of our European Calibration Laboratory and our expert behind the world's first non-governmental ISO 17025 Accreditation for power calibration up to 100 kHz  .  

The presentation "Calibration, a quality requirement or a measurement tool?" will take place at 13:30. During the presentation, Erik Kroon will explain how calibration can help you making your measurements more accurate and valuable for your company, in today's market of increasing demand for proving the efficiency of products. After the presentation there will be an opportunity to ask questions and discuss your specific requirements with Yokogawa Benelux representatives.Don't miss it.

Heeft een nieuw DC net zin?

Door toepassing van een DC net, kan zonne-energie, de elektrische auto en kleinschalige opslag (thuis of in de wijk) praktisch gerealiseerd worden. Vermogenselektronica is de verbindende factor, maar hoe zit het met betrouwbaarheid en stabiliteit van een DC net? Peter van Duijsen (Simulation Research Caspoc) geeft toehoorders een beeld van de huidige stand van zaken. Op schepen wordt er al vaak gebruik gemaakt van DC netten. Ook hier blijft de uitdaging dat een DC net lastiger te beveiligen is. Over de ontwikkeling van DC netten is meer informatie beschikbaar bij de Stichting Gelijkstroom / Direct Current BV.

Het Vermogenselektronica Event plaatsgevonden bij 1931 Congrescentrum in Den Bosch. De presentaties behorende bij de lezingen kunt u nu downloaden via de website van het Vermogenelektronica Event .