De snelle opmars van het internet-of-things (IoT) geeft een grote druk op een versnelde implementatie van IoT projecten. De innovatie en ontwikkelingen op kleine schaal geven vele nieuwe mogelijkheden en kansen voor nieuwe diensten, maar zullen ook met veel gebreken en storingen komen, omdat onvoldoende wordt getest en vaak niet een integrale kwaliteitscontrole wordt niet voorzien

Dit staat te lezen in het op 13 september 2016 verschenenkwaliteitsbeoordelingsrapport "World Quality Report" van de IT-bedrijven Capgemini, HP en Sogeti.

Het (integraal) testen voor IoT-toepassingen is veel complexer dan testen voor bedrijfstoepassingen of persoonlijke software.
Vaak zijn de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor IoT onvoldoende zorgvuldig en scherp gedefinieerd, dit geldt  zowel voor de hardware, als voor de software, waarvoor slechts ten dele een Informatie analyse is gemaakt of een informatieplan is opgesteld. Bij gewonen  IT-projecten is dit meer het geval..

IoT-hardware is meestal maatwerk, waarbij is gewoekerd met geheugenruimte en stroomverbruik. Software-enigineers moeten bij het ontwikkelen van de embedded software inventief en allerlei trucs bedenken, waardoor de complexiteit groter wordt en de kans op (ingebouwde) fouten toeneemt.
Door aansturing en meldingen via  het internet verlopen, is de kans op "verkeerde" interacties met andere apparatuur of systemen, dan de beoogde, mogeijk.

Kwaliteitsborging onder druk

Op zich hoeft het niet beschikken over een specifiek op IoT-afgestemde testaanpak niet te betekenen dat er onvoldoende wordt getest.
Het is - los van de IoT-trend - duidelijk dat softwarefouten opsporen in veel bedrijven nu noodzaak is en niet de aandacht en budget krijgt die het verdiend. Volgens het rapport staat bij veel organisaties de balans tussen kwaliteitsborging en de gewenste snelle marktintroductie onder druk.

De factoren haast en kostenbeheersing spelen uiteraard relatief sterk in het commercieel nog commercieel nog grotendeels braak liggende IoT-domein.
Om al die specifiek IoT-gerelateerde foutmogelijkheden mee te nemen, is een aparte testaanpak nodig, zoals bijvoorbeeld het mede door Sogeti ontwikkelde IoTMap.

Door IT-professional wordt verwacht dat de kosten voor het testen gaan stijgen naar 40% in 2019.