herziene richtlijn ‘ISSO 77 Installaties voor levensloopgeschikte woningen’

Op 11 november jl. heeft het opleidingsinstituut voor installateurs ISSO een overzicht gemaakt van installaties die bewoners kunnen ondersteunen bij langer zelfstandig thuis wonen. De eerste versie van de herziene richtlijn ‘ISSO 77 Installaties voor levensloopgeschikte woningen’ werd afgelopen week uitgereikt aan Marnix Norder.