Nieuw is de kennisbank Power Quality: Power Quality in zwakke elektriciteitsnetten. Naast de kwaliteit van de spanning en stroom is een goede kwaliteit van de installatie nodig voor de efficiënte door levering van elektrische energie. Dit wordt uitgedrukt in de factor Power Quality! Verder is de kennisbank "Elektrische installaties in woningen"van belang voor de installateur, als voor een ieder i.v.m. het zelf klussen in huis.

Kennisbank Power Quality: Power Quality in zwakke elektriciteitsnetten
De kwaliteit van de spanning en stroom is een belangrijk gegeven voor het goed en efficiënt functioneren van een installatie. Meestal is een goede kwaliteit gegarandeerd. Bij “zwakke” netten is deze vanzelfsprekendheid er niet. Dit betekent dat bij deze zwakke netten een goede analyse van de kwaliteit van spanning en stroom nodig is. In het nieuwe artikel op Power Quality wordt dit fenomeen nader toegelicht.

Kennisbank NEN 1010: Elektrische installaties in woningen

Op Kennisbank NEN 1010 is het onderdeel Elektrsiche instalalties in woningen aangepast aan de NEN 1010:2015. U leest in dit artikel over de gebruikte benamingen voor ruimten in woningen, de toegestane installatiemethoden en installatiesystemen, aderdoorsnedes en kleuren en andere algemene eisen aan woninginstallaties en de beveiliging hiervan in woonhuizen.

Lees verder op elektrische installatie in woning is nog steeds ondergeschoven kindje!

Veiligheidskeuringen in woninginstallaties worden uitgevoerd door o.a. Ewacht

 

Kennisbank ATEX: Ontstekingsbronnen inventariseren
Op Kennisbank ATEX is het onderdeel Inventarisatie van ontstekingsbronnen aangevuld met een aantal relevante begrippen.

Interactieve checklists RI&E en PBM
Op kennisbank NEN 3140 kunt u interactieve checklisten en praktische formulieren vinden voor inspectie en inventarisatie. Elke checklist kan worden aangevuld met persoonlijke gegevens of opmerkingen. De ingevulde checklisten kunnen worden geprint of opgeslagen.
Mogelijke aandachtspunten RI&E
Checklist RI&E kantoorgebouw
Checklist inkoopbeleid PBM

Elektrische installatie (Wikipidea):
Een elektrische installatie is het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen, die zich kunnen bevinden in gebouwen, voertuigen, schepen, vliegtuigen, etc.