Een gegarandeerde energiebesparing voor een gebouw wordt vastgelegd in een energieprestatiecontract (EPC). Dit is manieren om tot energiebesparing te komen in utiliteitsgebouwen. In een dergelijk contract (EPC) worden energiediensten beschreven die de uitvoerende partij op zich nemen. De uitvoering wordt verzorgt door een Energy Service Company of ESCo. Deze energiediensten kunnen bestaan uit het overnemen van de aanleg en het onderhoud en beheer van de (licht- klimaat-)installaties van gebouwen. Ook de monitoring van prestaties is daarbij belangrijk. Als het utiliteitsgebouw grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCo een interessante optie.

De opzet van Energieprestatiecontracten in de vorm van ESCO leid tevens tot innovatief samenwerken

Energieprestatiecontracten zijn relatief nieuw in Nederland. Het vereist een andere manier van samenwerken tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen, maar ook intern binnen organisaties. RVO.nl heeft 3 whitepapers gemaakt die uitleggen hoe ESCo’s en energieprestatiecontracten werken. De whitepaper 3 beschrijft 10 Europese voorbeelden waarin ESCo-partijen het gebouw verduurzaamd hebben. U vindt de whitepaper onderaan de pagina bij 'Downloads'.

De energiehuishouding van Kunsthal Rotterdam is sinds begin 2014 in handen van een Energy Service Company (ESCo).

Met een energieprestatiecontract over 15 jaar op basis van ESCo wordt bij Kunsthal in Rotterdam 15% energiekosten bespaard.

Bij de Kunsthal Rotterdam komt de aanleg, het beheer en onderhoud van de gebouwinstallaties volledig voor rekening van de ESCo.

De voordelen zijn:

  • Met een ESCo worden prestatieafspraken over energiebesparing gemaakt;

  • ESCo's hebben kennis van installaties, u hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;

  • ESCo's kunnen de financiering van de aanleg van een installatie op zich nemen;

  • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;

  • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden;

  • ESCo's dragen wezenlijk bij aan een reductie van de CO2 uitstoot.

De meerjaren afspraken voor energie-efficiency krijgen met de beheervorm als ESCo een nieuwe stimulans, die nodig is om de klimaatdoelstellingen tijdig te halen.