Het probleem lijkt simpel en ook de oplossing oogt overkomelijk. Nederland krijgt de komende decennia jaar fors meer stroom uit zon en wind. Dus moeten er meer kabels in het elektriciteitsnet komen. Toch blijkt dat allerminst eenvoudig. Artikel uit FD.nl

Tennet wil de komende tien jaar 12 mrd investeren in Nederland.

Tennet is eigenaar van het Nederlandse hoogspanningsnet: miljarden zijn nodig voor de uitbreiding van het net, onder meer voor de aansluitingen van de windparken op zee. Dat vereist 'een plan van aanpak en een duidelijke planning', zei bestuursvoorzitter Manon van Beek halverwege februari, tijdens een bijeenkomst in Schiedam.

Naast Tennet zijn er drie grote regionale beheerders van het midden- en laagspanningsstroomnet: Alliander, Enexis en Stedin. En Alliander verlangt de facto hetzelfde als Tennet. Het bedrijf is eigenaar van het gas- en stroomnet in vijf provincies.

Komend jaar gaat Alliander €844 mln investeren. En het wenst meer regie. 'Zodat wij minimaal vijf jaar van tevoren weten waar, wanneer en wat aan de elektriciteitsnetten moet gebeuren', aldus het jaarverslag.

Bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen zei in een telefonische toelichting: 'Het energiesysteem wordt een enorme puzzel.'

Uitbreiding

Geplande investeringen in hoogspanningsnet in tien jaar, in € mrd

Relatief makkelijk

Enexis pleit voor hetzelfde. 'Hoe meer duidelijkheid er is over de koers (...), hoe efficiënter we investeringen kunnen inplannen', aldus het jaarverslag.

Ook Enexis zal de komende jaren honderden miljoenen steken in het netwerk. Het bedrijf pleit daarbij voor 'nieuwe wettelijke kaders'. 'Technische mogelijkheden om het net efficiënter te gebruiken zijn voorhanden. Bestaande regelgeving laat het gebruik hiervan echter niet altijd toe.'

Technische mogelijkheden om het net efficiënter te gebruiken zijn voorhanden’

• Jaarverslag Enexis

Ze voelen zich dus een beetje ongemakkelijk, de Nederlandse netbeheerders. Die positie is hen ongewoon. Want al zijn netbeheerders een redelijk nieuw fenomeen, ze leidden wel een relatief gemakkelijk bestaan.

Liberalisering

Netbeheerders zijn een kind van de liberalisering. Alliander was ooit van Nuon, Enexis van Essent, Stedin van Eneco. Energieproductie, zo besloot politiek Den Haag, was een commerciële business.

Dat kon worden overgelaten aan de markt. Dus werd opwekking zo'n tien jaar geleden gesplitst van de levering. Nuon en Essent werden vervolgens subiet verkocht.

De kabels, dat was vitale infrastructuur. Alliander en Enexis mogen niet worden verkocht - elke Nederlander mag van energieleverancier wisselen, maar een inwoner van Lelystad is per definitie klant van Alliander en iemand in Helmond van Enexis - en bleven in handen van provincies en gemeenten.

Ondertussen groeide op de achtergrond in de afgelopen tien jaar Tennet, voor 100% in handen van de Nederlandse Staat, uit tot een reusachtige onderneming.

Het bestaan van netbeheerders

De markt is gereguleerd, de bedrijven worden betaald via tarieven waar de ACM over waakt. Inkomsten verzekerd, overnames uitgesloten.

Hoe ze bestaan? De markt is gereguleerd, de bedrijven worden betaald via tarieven waar de ACM over waakt. Inkomsten verzekerd, overnames uitgesloten. Samen hebben de netbeheerders een stroomnet van zo'n 300.000 kilometer: inkomsten genoeg.

Netverzwaring

En toen kwam de energietransitie. Dat is een containerbegrip met een weinig concrete inhoud.

Maar gezien de geplande windparken in de Noordzee, de hausse aan zonneparken, de storm aan initiatieven om daken van scholen en corporatiewoningen vol te leggen met zonnepanelen, is de richting duidelijk: er zal meer stroom komen.

Dat is ook hard nodig. Nederland moet van het gas af. De toekomst van de auto is er één met een stekker.

De door zon en wind opgewekte elektronen moeten worden afgevoerd. Oftewel: meer kabels, en waar nodig dikkere kabels, in de grond. Netverzwaring, heet dat in jargon.

Raad van State

Alleen is dat minder eenvoudig dan het lijkt. Dit zei Tennet bij de jaarcijfers: 'De aanleg van het hoogspanningsnet van Doetinchem naar het Duitse Wesel duurde tien jaar.

Daarvan was twee jaar de bouw.' De voorbereiding vergde zo'n acht jaar: studies uit de omgeving, inspraakrondes, een procedure tot aan de Raad van State. Lengte van de lijn, in Nederland: zo'n 22 kilometer.

Dat is redelijk exemplarisch voor de netverzwaring. Het aanleggen van nieuwe kabels betekent het openbreken van straten en wijken. Bewoners hebben inspraak, bestemmingsplannen worden aangepast. En het bouwen van een transformatorstation duurt zo maar langer dan een jaar.

 

Onnodige kosten

Peter Molengraaf, de vorige topman van Alliander, zei in 2016 nog in een gesprek met het FD: 'De eerste gedachte moet niet langer zijn: er is een probleem en dus moeten er meer kabels de grond in.'

Die woorden echode Manon van Beek van Tennet onlangs. 'Hoe kunnen we minder méér investeren?'

Dat was een vraag waar het hoogspanningsbedrijf zich over buigt, zei de bestuursvoorzitter. Hoe vermijdt Tennet onnodige kosten?

Slimme netten

Alle netbeheerders roepen om 'innovatie', ook zo'n ondefinieerbaar begrip. 'Slimme netten' moeten in de toekomst de dure, en tijdrovende verzwaring beperken.

Het bestaande net moet beter worden gebruikt. Nu heeft het stroomnet nog reservecapaciteit. Een soort vluchtstrook. Waarom meer netten aanleggen wanneer die vluchtstrook nog gebruikt kan worden? Een zwaardere belasting van de huidige infrastructuur scheelt weer kosten.

‘Het elektriciteitsnet moet op veel plaatsen, en snel, verzwaard worden’

• Jaarverslag Alliander

Al zijn slimme netten en innovatie geen panacee. Uit het jaarverslag van Alliander: 'Het elektriciteitsnet moet op veel plaatsen, en snel, verzwaard worden.'

En Tennet gaat van die €12 mrd onder meer de netten op zee aanleggen. De verzwaring komt er dus toch wel.

Voorfinanciering

Dat moet worden bekostigd. Voorlopig worden investeringen nog betaald uit de tarieven.

Netbeheerders financieren de aanleg van een netwerk en verdienen dat uitgesmeerd over een aantal jaren terug via de tarieven, plus een beetje opslag. Als er fors meer kabels de grond in moeten, vergt dat extra investeringen.

Mark van Lieshout, cfo van Alliander, zei in de zomer van vorig jaar: 'Op lange termijn is het niet mogelijk alles te blijven voorfinancieren.' En dan? Privaat geld erbij is lastig. Aandeelhouders - gemeenten en provincies - zullen niet willen bijstorten.

Zeker is dat de tarieven omhoog moeten.

‘Op lange termijn is niet mogelijk alles te blijven voorfinancieren’

• Alliander CFO Mark van Lieshout in 2018

Betaalbaar

Terwijl de prijzen van de netbeheerders nu al omhoog gaan. Nederlandse huishoudens en bedrijven betalen via hun energierekening de tarieven van de netbeheerders.

'Het is hard werken om de energietransitie betaalbaar te houden', zei Van Beek. Tennet had toen net bekendgemaakt dat het 25%, of €7 mrd, meer zal investeren dan een jaar eerder werd verwacht.

Dat is allemaal publiek geld. Netbeheerders moeten daarom, zoals dat heet, kostenefficiënt werken. Mede daardoor zijn ze behoedzaam: geen kabels in de grond leggen als niet zeker is dat die kabels ook worden gebruikt.

Proactief

Zeker op het platteland, waar veel zonneparken worden gepland, krijgt Enexis daarom kritiek. Het bedrijf had gewoon kabels moeten aanleggen, ook als er nog geen zonneparken waren, zo klinkt het in Noord-Nederland. Proactief, dus.

In andere woorden: een gokje wagen. Want aanbod creëert ook vraag.

Lees ook in FD

Waarom mensen als Diederich in 2019 zeker werk hebben

En dan kampen Alliander, Enexis en Stedin ook nog met een gierend tekort aan mensen. Zij-instromers, statushouders, middelbare scholieren: iedereen met enige technische affiniteit wordt verwelkomd. Want het is razend druk.

Projecten worden vertraagd opgeleverd, zonneparken niet aangesloten.

Bottleneck

Dat is de realiteit voor netbeheerders: kritiek op het beleid, gebrek aan personeel, oplopende kosten, onduidelijkheid over de toekomstige financiering, een grotere werkdruk dan ooit. Of dat goed komt?

Alliander en de gemeente Amsterdam onderzochten het toekomstige elektriciteitsverbruik van de hoofdstad. 'In een van onze scenario's zal het stroomverbruik in Amsterdam vervijfvoudigen.

Daar is ons net niet op berekend', zei bestuursvoorzitter Ingrid Thijssen onlangs bij de jaarcijfers. Haar omineuze waarschuwing: 'Infrastructuur wordt echt de bottleneck in de energietransitie.'

Zie ook

Nieuws KIVI

Nieuws De Ingenieur

Activiteiten KIVI

Vacatures De Ingenieur

Meer +
Minder -