De opdrachtgevers voor de uitbreiding en smart maken van het elekttritciteitsnet in Europa zijn de beheerders van het hoogspanningsnet in Denemarken Energinet en zijn Nederlandse tegenhanger TenneT. De nieuwe “COBRAcable ” (hoogspannings gelijkstroomverbinding) gaat zorgen voor een hogere leveringszekerheid van de elektrische energie in beide landen en bevordert integratie van duurzame energiebronnen in het elektriciteitsnet (Sustainable energy). Voor de opdracht levert Siemens HVDC-converterstations aan beide zijden van de gelijkstroomverbinding, die als onderzeese kabel door de Noordzee zal worden aangelegd. Deze kabel wordt geleverd door de Italiaanse onderneming Prysmian,een van de grootste kabelleveranciers ter wereld. Het aandeel van Siemens in de opdracht heeft een waarde van circa EUR 170 miljoen. De verbinding zal naar verwachting begin 2019 commercieel in gebruik worden genomen.

De HVDC-verbinding tussen Denemarken en Nederland is een van de projecten van gemeenschappelijk belang van de Europese Commissiedie uiteindelijk tot een
geïntegreerde energiemarkt voor de Europese Unie moeten leiden.
“Het is ons een groot genoegen, samen met Energinet .dk, TenneT en Prysmian dit geavanceerde Europese elektriciteitssysteem te gaan ontwikkelen”, aldus JanMrosik, CEO van de Siemens-divisie Energy Management. “In het boekjaar 2015 heeft Siemens door Europa HVDC Plus-verbindingen met een totale capaciteit van 4,9 GigaWatt aangelegd.

Met de COBRAcable-order zullen we de komende jarennog eens 4,6 GigaWatt online brengen, waarmee we een aanzienlijke bijdrage leveren aan de integratie van een Europees elektriciteitsnet.”

TenneT CEO Mel Kroon: “Siemens en Prysmian zijn uit stekende partners voor het realiseren van dit belangrijke project. Een van de belangrijkste doelen van de COBRAcable is het bevorderen van concurrentie op de energiemarkt in Noordwest-
Europa, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan de consument. En omdat we het Nederlandse en Deense netwerk rechtstreeks met elkaar verbinden, zal ook de leveringszekerheid voor zowel het bedrijfsleven als de consument verder toenemen.

Daarnaast zal Nederland meer groene stroom kunnen importeren, die voornamelijk gegenereerd wordt door Deense windparken.”
De HVDC-verbinding tussen Denemarken en Nederland is een van de projecten van gemeenschappelijk belang van de Europese Commissie, die uiteindelijk tot een geïntegreerde energiemarkt voor de Europese Unie moeten leiden.


De opdracht bestaat uit twee converterstations met een capaciteit van 700 MW en circa 320 kV (kiloVolt)gelijkspanning. De twee converterstations - een bij Eemshaven in Nederland en de andere in Endrup in Denemarken - worden onderling verbonden door een gelijkstroomkabel met een lengte van 325 kilometer. Bovendien is HVDC voor ondergrondse hoogspanningsverbindingen met een lengte van meer dan 80 kilometer de enige oplossing die rendabele stroomtransmissie met weinig transportverlies mogelijk maakt .

Energinet.dk is verantwoordelijk voor alle constructiewerk in Endrup voor de bouw van de hal waarin de converterrapparatuur van Siemens zal worden ondergebracht.
Siemens zal het converterstation Eemshaven turn-key opleveren. De opdracht omvat tevens het systeemontwerp en de levering, installatie en inbedrijfstelling van alle componenten.

De HVDC Plus-techniek van beide stations is gebaseerd op VSC-(Voltage Sourced Converters) in MMC (Modulaire Multi-level Converter) bouwwijze die aan de ene zijde van de verbinding wisselstroom omzetten naar gelijkstroom en vervolgens aan de andere zijde weer omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom. In tegenstelling tot converters met netcommutatie, zoals eerder door Siemens in Nederland geleverd bij het BritNed verbinding met Engeland, werkt het HVDC Plus-systeem met vermogenstransistors die ook uitgeschakeld kunnen worden (IGBT), waardoor de commutatieprocessen in de converter onafhankelijk van de netspanning kunnen verlopen. De snelle regel- en interventiemogelijkheden van de converters zorgen voor een hoge mate van stabiliteit in het transmissiesysteem waardoor vooral netfouten en storingen in het wisselstroomnet worden voorkomen. Dit staat garant voor een aanzienlijk hogere leveringszekerheid voor elektriciteitsleveranciers en Siemens Nederland N.V.