De positieve uitspraak Raad van State over Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer en Station Vijfhuizen in 2013 heeft de beroepen tegen de inpassingsplannen en uitvoeringsbesluiten van de projecten Randstad 380 kV Noordring en Station Vijfhuizen ongegrond verklaard. De plannen, die door de minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn vastgesteld, gaan over de noodzakelijke aanleg van een nieuwe elektriciteitsverbinding van Beverwijk via Vijfhuizen naar Bleiswijk. Met deze uitspraak is de belangrijke vervolgstap gezet richting de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe 380kVhoogspanningsverbinding.

Nu met de realisatie wordt begonnen, zijn eerst nog een aantal vergunningen voor de bouw verleend. Voor het noordelijke gedeelte van de Noordring (Beverwijk-Vijfhuizen) zijn de uitvoeringsbesluiten in 2013 ter inzage gelgd. Voor het zuidelijke deel (Vijfhuizen-Bleiswijk) zijn de ontwerpen voor de vergunningen in 2015 ter inzage gelegd. Het noordelijke gedeelte – samen met het station Vijfhuizen - is het meest urgent; realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding moet er voor zorgen dat de levering van elektriciteit blijft gewaarborgd. De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt hier de bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding.

Met het project Randstad 380 kV voorzien het ministerie van EZ en TenneT in een fasegewijze aanleg van een noodzakelijke hoogspanningsverbinding in de Randstad, verdeeld over een al gerealiseerde Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en de Noordring.
De nieuwe verbindingen zijn van belang voor het borgen van de leveringszekerheid in de Randstad, ook in de toekomst, en het vergroten van de transportcapaciteit.

Volgens planning zal de bouw van de nieuwe verbinding Beverwijk-Vijfhuizen in 2014 starten en van de verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk naar verwachting in 2015. In 2013 zal TenneT ook beginnen met de bouw van de station Vijfhuizen en in 2014 met station Beverwijk.

Op website van 380kV Randstad Noordring is de facering van de aanleg van de bouw van de 380kV-hoogspanningsverbinding te zien.

Tevens is het mogelijk om u aan te melden op de Nieuwsbrief.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de hoogspanningsnetten in Nederland en België, kijk dan eens op de website HoogspanningsNet

HoogspanningsNet is een onafhankelijke website over de wereld van grootschalig elektriciteitstransport. De site wordt beheerd voor en door geïnteresseerden in het vakgebied.

HoogspanningsNet richt zich primair op het Nederlandse en Belgische hoogspanningsnet, de middenspanning en de elektriciteitswereld die achter de draden schuilgaat. De site staat los van netbeheerders of energieproducenten en wordt beheerd door vrijwilligers. Het doel is om voor iedereen toegankelijke informatie over de hoogspanningswereld te bieden en een platform te zijn voor iedereen met hoogspanning als werk, hobby of interesse. De inhoud van de site is soms wat ingewikkeld, maar in principe geschikt voor alle leeftijden.