De productie van duurzame waterstof moet de pijler worden van de economie van Noord-Nederland. Dat is de kern van een plan dat hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk van de TU Delft heeft geschreven als kernlid van de Noordelijke Innovation Board (NIB). Het nieuwe orgaan zal de economie in de drie noordelijke provincies moeten gaan aanjagen. Met de uitvoering van het plan tot 2030 is een investering van tussen de 17,5 en 25 miljard euro nodig voor de productielocaties en transportmogelijkheden voor waterstof. Een eerste haalbaarheidsstudie wordt na de komende twee maanden verwacht.

Waterstof wordt een grote toekomst voorspeld als brandstof in een ‘groene’ economie, maar is ook een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Deze maakt nu overwegend gebruik van aardgas als brandstof.

De duurzame varianten worden gemaakt door water met elektriciteit te scheiden in waterstof en zuurstof (elektrolyse) en door vergassing van (resten van) houtachtige gewassen (stro, houtresten, etc.).

Met het plan van de hoogleraar Van Wijk zal relatief goedkope elektriciteit en groene waterstof kunnen opleveren, waarmee het chemiecluster in Delfzijl zijn concurrentiepositie kan versterken en verder kan vergroenen.

De waterstof kan worden verkocht aan andere industrieregio’s.

Met waterstof als brandstof voor het noordelijk openbaar vervoer en de veerboten naar de Waddeneilanden zou Noord-Nederland zich kunnen ontwikkelen als een proefregio voor de nieuwe brandstof.

De provincies zouden het gebruik van waterstofauto’s kunnen stimuleren. Het Noorden mikt op waterstof:

Volgens de hoogleraar zijn in het Noorden alle voorwaarden aanwezig om een waterstofeconomie te ontwikkelen:

- Een grote aanvoer van stroom van energiecentrales en windmolenparken op zee via de Eemshaven en mogelijk ook Harlingen.
- Een prominente aanwezigheid van de landbouw, agro-industrie en chemieclusters in Delfzijl en Emmen.
- Het aardgasnetwerk waarlangs ook waterstof kan worden getransporteerd.

- Kennis van gassen bij Gasunie, GasTerra, NAM en de Energy Academy Europe.

Omdat voor de productie zeer zuiver water nodig is, zijn de aanwezigheid van het instituut voor watertechnologie Wetsus in Leeuwarden en innovatieve waterbedrijven eveneens een pre. ,,Als het ergens kan, is het hier”, zegt professor Van Wijk.

De bovenstaande visie wordt onderschreven door de eerste bevindingen van het KIVI Team Energy uit het lopend onderzoeksprogramma EnergyNL2050.

Het doel is om te komen tot een totaal verduurzamen van de Nederlandse energiesystemen in 2050 en gelijktijdig het terug brengen van de CO2 uitstoot tot lager dan 20MTon.

Dit is alleen mogelijk, als de opgewekte duurzame energie met PV en Wind, efficiënt wordt opgeslagen of wordt omgezet in een milieuvriendelijke brandstof, zoals waterstof (H2).

De H2 wordt dan ingezet voor de chemische processen en transport, zoals bovenstaand is aangegeven.

Wilt u mee discussiëren over het verduurzamen van de energiesysteem in 2050? Meld u dan aan voor deelname voor het Symposium EnergyNL2050-3 Hernieuwbare Energie op 09 februari a.s.

Meer informatie over de KIVI Symposia:  EnergyNL2050