Tijdige bijscholing inspecties van elektrische installaties is "must".

Voor elektrotechnische medewerkers is bijscholing voor het verrichten van inspecties volgens NEN-EN 50110/NEN 3140 en NEN 1010-6 van de elektrische installaties in eigen beheer een "must". Ook de elektrotechnische medewerker die belast is met de herstelwerkzaamheden naar aanleiding van de inspecties, zal baat hebben bij deze training   Inspecteur Laagspanning 1. bij Quercus.