ZES (Zero Emission Services) heeft bij Ebusco 20 batterijcontainers besteld om meer binnenvaartschepen elektrisch te kunnen laten varen. De eerste 9 containers worden eind 2023 geleverd, terwijl de overige 11 containers uiterlijk in 2024 worden geleverd. De levering van de 11 containers kan worden versneld afhankelijk van de uitrol van ZES.

Commerciële aanbesteding
Na een commerciële aanbesteding heeft ZES (Zero Emission Services) aan Ebusco een contract gegund voor zogenaamde ZESpacks die specifiek  zijn ontwikkeld voor gebruik in, al dan niet hybride, elektrische binnenschepen en dragen zo bij aan het recent genomen besluit van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot in de maritieme sector tegen 2050 met 80 procent te verminderen.

Elk ZESpack kan in totaal 2,9 megawattuur energie opslaan. Na levering van de ZESpacks zal ZES de nieuwe units inzetten bij zowel bestaande als nieuw op te richten docking stations in heel Nederland. Wanneer de containers niet op een schip worden ingezet, kunnen ze worden gebruikt om het elektriciteitsnet in balans te houden. Het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit is essentieel om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten naarmate het aandeel van hernieuwbare energiebronnen, met een meer variabele output, toeneemt.

Bart Hoevenaars, chief executive officer van Zero Emission Services: 'In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met onze eerste ZESpacks en docking station, met de aankoop van deze 20 ZESpacks gaan we nu voor een versnelde opschaling van onze innovatieve systeemoplossing voor de binnenvaart. Met Ebusco kiezen we voor een ervaren Europese partner met duurzame en veilige lithium-ijzerfosfaatbatterijsystemen.'

Door: Els Stultiens