Elk academisch jaar wordt er door de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven een ééndaags symposium georganiseerd. Dit jaar zal het symposium plaatsvinden op dinsdag 29 september 2020 in de Blauwe Zaal in Metaforum gelegen op de TU/e campus. Het symposium zal ongeveer van 9.00 tot 17.00 duren; waarbij ongeveer vijf sprekers aan het woord zullen zijn en er de tijd is voor lunch en pauze. De spreektaal van het symposium zal Engels zijn, dit zodat ook internationale studenten en medewerkers de mogelijkheid hebben het symposium bij te kunnen wonen. Bij het symposium wordt er een eigen bijdrage van deelnemers verwacht. Deze is vijftien euro voor internen en vijftig euro voor externen. Studenten van de TU/e kunnen voor een bijdrage van vijf euro naar het symposium. Aanmelden kan via onze website: https://www.protagoras.tue.nl/symposium/

De titel van het symposium van dit jaar is “Roadmap of your body”. Het symposium zal in het teken staan van de biomedische en technologische ontwikkelingen op het gebied van visualiserende technieken voor het lichaam. Visualiserende technieken voor het lichaam zijn door het meer inzicht krijgen in ‘de wegen’ van het lichaam een belangrijk middel om ziektes te verhelpen. Er kan dan meer inzicht worden verkregen in het verloop en ontstaan van de ziektes wat de behandeling van ziektes kan verbeteren. Er wordt dan ook jaarlijks nog veel onderzoek gedaan om deze technieken te optimaliseren. Men is zich echter niet altijd bewust van de effecten van deze ontwikkelingen op de gezondheidszorg en dus op het leven van mensen. Mede hierdoor is het een geschikt onderwerp om eens goed onder de aandacht te brengen. In het symposium zullen deze verschillende visualiserende technieken onder de aandacht gebracht worden waaronder; moleculaire diagnostiek, holografische technologie en ultrahoogveld MRI.