Omschrijving

De toepassing van polderconstructies bij verdiepte ligging van infrastructuur neemt de laatste jaren een grote vlucht. Daarbij wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van natuurlijke afsluitende bodemlagen, waarin verticale wanden worden geplaatst. Voor deze dichtwanden bestaat een groot scala aan mogelijkheden, met specifieke voor- en nadelen. Binnen het grootschalige project ‘Leeuwarden Vrij-Baan / Haak om Leeuwarden’ worden vele polderconstructies en dichtwandsystemen toegepast. Daarbij zijn bestaande systemen doorontwikkeld of zijn er innovatieve technieken toegepast. Bij de lezingmiddag zal worden ingegaan op de ontwerp- en uitvoeringsaspecten van de verschillende systemen, afwegingen en risico’s. De middag wordt afgesloten met een borrel.

13.00 uur Ontvangst met koffie/thee
13.25 uur Welkom
13.30 uur Contracten Haak om Leeuwarden - Willem de Jonge / Edward Herzog (Projectbureau Vrij-baan)
13.55 uur Contracteisen polderconstructies en overzicht systemen dichtwanden - Erik Kwast (Grontmij / Witteveen+Bos)
14.20 uur Polderconstructie en dichtwanden Mixed-In-Place / folieschermen - Aquaduct WIW - Rijk Gerritsen (Grontmij / Witteveen+Bos)
14.45 uur Pauze
15.10 uur Polderconstructie en dichtwanden bentoniet / folieschermen - Contract Midden - Piet van Duijnen (Grutte Fier / Mobilis / Huesker)
15.35 uur Polderconstructie en dichtwanden cement-bentonietwanden / folieschermen - Aquaduct RW31 - Onno Dijkstra (MNO Vervat / Fugro)
16.00 uur Omkleden PBM’s
16.15 uur Rondleiding werkterrein met opdeling in groepen van 10-15 personen, bezichtiging aquaduct Westelijke Invalsweg (loopafstand) onder begeleiding projectteam
17.15 uur Terug bij projectbureau: drankje & versnapering
18.00 uur Sluiting

Locatie

Provinciaal projectbureau Vrij-baan

Snelliusweg 11, 8912 BE Leeuwarden

Organisator

Bouw- en Waterbouwkunde

Geotechniek

Tunneltechniek en Ondergrondse Werken

Naam en contactgegevens voor informatie

Rijk Gerritsen, tel. 0570 - 69 75 11, e-mail r.gerritsen@witteveenbos.nl (zie ook hieronder) Anja Haveman, tel. 058 - 28 44 040, e-mail infopbl@fryslan.nl

r.gerritsen@witteveenbos.nl