Wij zijn op zoek naar continuiteit!

Actieve leden vormen de kurk waarop de afdeling drijft. Helaas heeft menige afdeling te kampen met een tekort aan actieve leden. Wellicht dat dit komt doordat het vrijwilligerswerk is en iedereen het idee heeft al genoeg te doen te hebben. Dat lijkt waar, maar u zou zich kunnen vergissen. Vooral bij de afdeling Commercieel Ingenieur. Juist ervaring in bestuurlijke zaken en activiteitencommissies levert een meerwaarde op die juist in de werkomgeving van een CI'er zijn vruchten zal afwerpen. Grijp daarom uw kans.

Versterking van het bestuur...

Het bestuur van de vakafdeling Commercieel Ingenieur bepaalt de strategie voor de komende jaren en voert deze strategie uit door middel van het organiseren van activiteiten en representatie van de vakafdeling binnen KIVI. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en bestuursleden. Het bestuur vergadert elke zes weken, daar tussendoor wordt van elk bestuurslid verwacht dat hij zijn taken tot uitvoering brengt. Vanuit KIVI is er de wens om het bestuur elke zes jaar te vernieuwen, dus we moeten zorgen voor nieuwe aanwas! Alleen hebben we hier wel vrijwilligers voor nodig! 

...of hulp bij activiteiten?

De afdeling Commercieel Ingenieur organiseert regelmatig activiteiten in Den Haag en Eindhoven. De onderwerpen van deze activiteiten zijn divers maar hebben veelal te maken met de ontwikkeling van zogenaamde soft-skills. Door het landelijk bestuur van de afdeling worden activiteiten bedacht en vastgelegd. Voor de daadwerkelijke uitvoer van deze activiteiten zoeken we mensen die de activiteiten willen begeleiden vanaf het moment dat deze gepland zijn. Dit houdt in, naast het aanwezig zijn bij de activiteiten, het vastleggen van de accommodatie en catering, verzorgen van de convocatie etc. Vanzelfsprekend kan er over de verdeling van taken gesproken worden en zult u door één van de bestuursleden ingewerkt worden. Ook is het mogelijk dat, als u de ambitie heeft om bestuurslid te worden, u toe kan treden tot het landelijke bestuur van de afdeling CI.

Hebt u interesse? 

Heeft u interesse in een bestuurspositie? Of wilt u meehelpen om onze activiteiten te organiseren? U kunt uw reactie sturen aan het bestuur van de afdeling CI: comm-ing@kivi.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Martin Kraai.