Deze discussiebijeenkomst van de ledenraad is toegankelijk voor alle leden van de vereniging.

Agenda :

 1. Financiële situatie van de vereniging op basis van rapportage door de Financiële Commissie.
  Tijdens de ledenraad van 14 december 2018 is een verscherpt toezicht van de ledenraad op de begrotingsrealisatie ingesteld.
   
 2. Vernieuwing bestuurstructuur op basis van het voorstel van de door de ledenraad ingestelde commissie.
  Tijdens de ledenraad van 14 december 2018 heeft het hoofdbestuur aangegeven dat het voorstel eind maart gereed zal zijn.
   
 3. Overige onderwerpen.
  1. Het LR besluit om de afdelingen 5% te laten bezuinigen
  2. Het LR besluit om niet-leden bij activiteiten € 25,- voor een 2 maanden durend donateur-lidmaatschap te vragen.
  3. Nieuwe website, integratie met ledenadministratie, KIVI app, etc.
  4. Opheffen inactieve en geblokkeerde afdelingen (o.a. Aerospace Engineering, Bedrijfskunde en Regio Maastricht). Nog andere?
  5. Hoe om te gaan met meer dan 20% (bijna 4000) leden, die lid zijn van geen enkele afdeling.
  6. Actiepunten en besluiten LR december 2018

Stuur voorstellen voor andere onderwerpen uiterlijk 7 april 1019 naar ledenraadscommissie@kivi.nl  

Eventuele documenten en voorstellen worden aan de deelnemers aan deze bijeenkomst toegestuurd, zodra deze beschikbaar zijn.

Programma

 -  uur Broodmaaltijd
 -  uur Discussie