Tijdens deze informele discussiebijeenkomst kwamen drie hoofdonderwerpen aan de orde:

1. Het verscherpte financiële toezicht van de ledenraad op de vereniging
2. Het voorstel voor een nieuwe bestuursstructuur voor de vereniging
3. Een tiental stellingen en vragen voor het hoofdbestuur.

In de bijlagen rechts op deze pagina vindt u een verslag van de eerste twee punten en een overzicht van de bij het hoofdbestuur ingediende stellingen en vragen.

 

Programma

 -  uur Broodmaaltijd
 -  uur Discussie