Gezamenlijk seminar van Eurodefense en KIVI DV over actuele ontwikkelingen op het gebied van gemeenschappelijke Europese aankoop van Defensiematerieel (Common Procurement)

Europese materieel-samenwerking voor Defensie is al vele jaren een politieke wens, waarvan de realisatie vaak door nationale- en industriebelangen wordt belemmerd. Nu de Defensiebudgetten door heel Europa sterk oplopen en de urgentie door de oorlog in Oekraïne is verhoogd komen er diverse initiatieven op gang. Van aankoop via het contract van een ander land, tot gezamenlijke aanschaf van munitie door EDA.  De Europese Commissie werkt ook aan concrete instrumenten, zoals EDIP en EDIDP en een task force gezamenlijke aanbesteding.

Tijdens dit seminar zetten we een aantal plannen en mogelijkheden naast elkaar om van te leren en om deze tegen het standpunt van de Eurodefense werkgroep EWG27 te houden.

Programma (let op: aanvangstijdstip iets gewijzigd):

13:45  Ontvangst

14:20  Seminar

17:00     Borrel

18:00     Einde

Voor vragen kunt u contact opnemen via dv@kivi.nl 

 

Foto: Mediacentrum Defensie

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Seminar
 -  uur Borrel