INSCHRIJVEN VIA: secretaris@mars-mercurius.nl

Defensie en de Landmacht bevinden zich op een strategisch kruispunt:  Nederland, Europa en het trans-Atlantisch bondgenootschap  zien zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.   Er is sprake van toenemende instabiliteit aan de buitengrenzen, van Russische assertiviteit en Chinese ambities, en steun aan de NAVO is niet voor elke bondgenoot meer even vanzelfsprekend.   Dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van snelle technologische veranderingen, grote demografische ontwikkelingen, een globaliserende wereld en een veranderend klimaat.

Wij nodigen u uit om stil te staan bij deze ontwikkelingen en met ons mee te denken over deze veranderingen.

Programma

 • Veranderingen in het veiligheidslandschap
  Onder voorbehoud: Mr. Joep Wijnands - Directeur-Generaal Beleid Ministerie van Defensie

 • Veranderend Landoptreden
  LGen Martin Wijnen – vanaf 28 08 2019 commandant landstrijdkrachten (C-Las)

 • Veranderend type conflict: hybride / cyber / kwetsbare samenleving
  LKol Gwenda Nielen - beleidsmedewerker op het Ministerie van Defensie

 • Klimaatverandering en veiligheid
  Gen BD Tom Middendorp - voormalig Commandant der Strijdkrachten (CDS)

  Kol. ir. Mietta Groeneveld zal optreden als dagvoorzitster.

Aanvang programma: 15:00 uur. Inloop en ontvangst vanaf 14:30

Na afloop van het symposium wordt een nasi maaltijd geserveerd.
Deelname aan het symposium is gratis, deelname aan de nasi maaltijd 10 € 

U kunt zich opgeven via een email aan: secretaris@mars-mercurius.nl onder vermelding van uw naam en adres alsmede ‘deelname symposium 23 oktober’ en deelname aan maaltijd ja/nee.
Voor deelname aan de nasi-maaltijd graag 10 € overmaken op NL73ABNA0500 3854 83 t.n.v. Mars en Mercurius onder vermelding van ‘symposium’.

Het symposium vindt plaats op de GenMaj Kootkazerne, Wolweg 100  3776 LR  Stroe.

INSCHRIJVEN VIA: secretaris@mars-mercurius.nl

Bron foto: Dutch Defence Press/Gerard van Oosbree