Technologische ontwikkelingen en de vooruitgang van potentiële opponenten resulteren in nieuwe en versterkte dreigingen wereldwijd. Het toekomstige optreden heeft grote implicaties voor de C4I* in het tactisch mobiele domein van het landgebonden optreden.

De krijgsmacht streeft ernaar om in 2035 een technologisch hoogwaardige, informatie-gestuurde organisatie te zijn die kan optreden als betrouwbare partner en beschermer. Om dit te kunnen realiseren is Informatiegestuurd Optreden noodzakelijk om snel te kunnen reageren en anticiperen om een gunstige positie ten opzichte van opponenten te bereiken.

FOXTROT is een van de randvoorwaarden voor Informatiegestuurd Optreden (IGO), met als doelstelling: Alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om Informatiegestuurd Optreden mogelijk te maken. Om de beoogde effecten te bereiken, is actuele, tijdige, betrouwbare en toegankelijke informatie een noodzaak.

Aanwezig vanuit Defensie zullen zijn:

Jeroen van der Vlugt, chief Information Officier
Kol. Jasper Kremers, programmamanager FOXTROT
Kol. Anne Iedema, plaatsvervangend programmamanager FOXTROT
Gerrit-Jan Timmermans, lead architect

*C4I=Command, Control, Communication, Computer & Information systems/intelligence

TOEGANG TOT DEZE AVOND IS PAS DEFINITIEF NA APARTE BEVESTIGING VANUIT DE ORGANISATIE. AANMELDEN ALLEEN GEEFT NIET AUTOMATISCH TOEGANG.


 

 

Programma

 -  uur Inloop met broodmaaltijd (OPTIONEEL, gratis)
 -  uur Inleiding door Jeroen van der Vlugt, Jasper Kremers en Gerrit-Jan Timmermans
 -  uur Interactie en discussie rondom het thema
 -  uur Afsluiting met drankje