Op 27 november 2018 heeft een EDTA uit handen van Professor Ian Mircea Pascu MEP (vice president van het Europese parlement) tijdens de Berlin Security Conference de prestigieuze Europese CiDAN award in ontvangst nemen. Omdat Jan Wind, president van EDTA, niet aanwezig kon zijn, nam Philip Leclerq de honeurs waar. Dhr. Leclerq vertegenwoordigt één van de lid-verenigingen van EDTA: de Franse ingenieursvereniging CAIETA

CiDAN award
De CiDAN award wordt jaarlijks georganiseerd door ‘Civisme Défense Armées Nation’ (CiDAN) in samenwerking met de Europese interparlementaire vereniging voor Veiligheid en Defensie en ondersteund door de Duitse mediagroep ‘Behörden Spiegel’. Een jury, bestaande uit Europarlementariers en afgevaardigden van de Europese militaire staf (EUMS), bepaalt aan wie de prijs voor de ‘European Industrial and Technological Base’ wordt toegekend.

In alle gevallen is het een erkenning voor uitstekende prestaties met betrekking tot het promoten van het Europees burgerschap en bewustwording ten aanzien van de Europese veiligheid en defensie. De prijs werd voor het eerst in 2011 uitgereikt onder de Hoge Bescherming van de voorziter van de Europese Raad.

Bijdrage politieke debat op vlak van het Europese defensiebeleid
EDTA ontving de prijs specifiek voor haar bijdrage die zij levert aan het politieke debat op het vlak van het Europese defensiebeleid. Deze bijdragen bestaan enerzijds uit het selecteren en aandragen van studies en rapportages over defensiegerelateerde technologieën en militaire capaciteiten waarmee zowel mogelijkheden als beperkingen worden aangegeven. Daarnaast stelt de EDTA vragen en geeft commentaar op nieuw, defenseigerelateerd beleid dat wordt voorgesteld en geïmplementeerd door de Europese Commissie.

Berlin Security Conferentie
De Berlin Security Conferentie biedt ruimte aan Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, hoge militaire autoriteiten en toonaangevende bedrijven binnen de defensieindustrie om te praten over de toekomst van Europese samenwerking op het vlak van defensie.

EDTA
De EDTA – Federation of European Defence Technology Assocations – is opgericht in 1992 op initiatief van de ministers van de toenmalige ‘Independent European Planning Group’ (IEPG). De federatie beoogt het versterken van de samenwerking en professionele relaties tussen de leden onderling. Dit gebeurt door informatie-uitwisseling, het promoten van conferenties en het stimuleren van de publieke interesse in de defensie industrie en technologie. EDTA is vooral actief n de defensie technologie en de industriële defensie sector.
De elf lid-verenigingen van de federatie zijn verspreid over tien landen en vertegenwoordigen in totaal meer dan 6.000 individuele en 400 bedrijfsleden door heel Europa. Meer informatie is te vinden op: www.fedta.eu