Ing. Joost Kamp is op 6 april 2016, tijdens het Kooy-symposium ‘Big Data and Artificial Intelligence, Rethinking the Defence Innovation Model', uitgeroepen als winnaar van de Prof. Kooy-prijs 2016. Joost Kamp won deze prijs met zijn afstudeeropdracht waarin hij beschreef hoe de huidige methode, waarmee SHOLs (Ship Helicopter Operational Limitations) worden gegenereerd, gemoderniseerd kan worden. Met een minimale afstand tot de prijswinnaar nam Justyna Chromik MSc de tweede prijs in ontvangst voor haar scriptie ‘Booters (Black)list’.

The Effects of Computer Fluid Dynamics (CFD) modelling on Helicopter Flight Envelopes

Er werd dit jaar voor gekozen om twee inzendingen te nomineren voor de Kooy-prijs vanwege de minimale verschillen in score tussen de beide scripties.

De eerste prijs werd toegekend aan ing. Joost Kamp voor zijn thesis ‘The Effects of Computer Fluid Dynamics (CFD) modelling on Helicopter Flight Envelopes’. Joost is afgestudeerd aan de opleiding Luchtvaarttechnologie van de Hogeschool Inholland en heeft zijn afstudeeropdracht uitgevoerd bij het NLR waar wordt gewerkt aan het moderniseren van de huidige methode om Ship Helicopter Operational Limitations (SHOLs) te genereren. Dit als aanvulling op de methodes en expertise die binnen het NLR al aanwezig zijn voor het gebruik van CFD binnen de aerodynamica afdeling.

De scriptie van Joost springt er volgens de jury vooral uit waar het gaat om de aansluiting van het onderwerp op de praktijk, het niveau van de studie en de leesbaarheid.

Booters Blacklist

Met een verschil van minder dan 1% in punten ging de tweede prijs naar Justyna Chromik MSc voor haar afstudeerscriptie ‘Booters (Black)list’. Justyna is cum laude afgestudeerd in de richting Telematics aan de Universiteit Twente. ‘Booters’ zijn websites die DDoS aanvallen aanbieden als betaalde service en relatief eenvoudig door feitelijk iedereen zijn te benaderen. Om de kans te verkleinen dat deze aanvallen daadwerkelijk worden uitgevoerd, ontwikkelde Justyna een – volledig geautomatiseerde – methode om dit type websites op te sporen en op een blacklist te plaatsen. Zij ontwikkelde de theorie en de oplossing en implementeerde deze tevens succesvol in de praktijk. Haar aanpak is inmiddels in gebruik bij organisaties als KPN, Ziggo en SURFnet. Justyna zet haar studie voort en werkt aan haar promotie op het gebied van ‘network safety and security in the context of SCADA networks’.

Bij Justyna gaf de jury met name hoge scores voor de witte vlekken die haar onderzoek invult, de keuze, actualiteit en uitwerking van het onderwerp en de vormgeving van het rapport.

Over het Kooy-symposium 2016

Jaarlijks organiseert de afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) in samenwerking met TNO, het NLR, APA en de KVMO het Kooy-symposium. Sinds 2000 wordt tijdens dit symposium een prijs toegekend voor ‘uitstekend afstudeerwerk’ aan een student van een HBO- of WO-instelling. Winnaar is degene met de beste afstudeerscriptie die betrekking heeft op een voor defensie relevante technologie.

Dit jaar werd het symposium voor het eerst niet gehouden in het Marine Etablissement in Amsterdam, maar op de Gen. Maj. Koot kazerne in Stroe. Een prachtige locatie die aan alle voorwaarden voldoet om een uitgebreid symposium als dit te organiseren. Het thema voor de derde jubileum editie luidde: ‘Big Data and Artificial Intelligence, Rethinking the Defence Innovation Model’. Een onderwerp dat in vele vakgebieden op dit moment de volle aandacht heeft vanwege een ogenschijnlijk oneindig aantal nieuwe mogelijkheden. Om de toehoorder een goede basis te geven voor de presentaties van het grote aantal hoogwaardige sprekers dat die dag een podiumplaats innam, startte het symposium met verschillende voordrachten waarin de diverse termen werden uitgelegd en ook werd aangegeven waaróm Big Data en Artificial Intelligence juist nu zoveel aandacht hebben.

Hierna werd door diverse sprekers een vertaalslag gemaakt van deze materie naar de mogelijkheden die hiermee voor defensie beschikbaar komen. Naast alle technische aspecten blijkt onder meer de verbeeldingskracht van de mensen die hiermee aan de slag gaan van belang. ‘Alles kan, maar je moet het wel verzinnen.’

Tekst: Marjolein de Wit-Blok