Velen van u zijn wellicht bekend met de Johan de Witt Conferentie. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt georganiseerd om de discussie over nut en noodzaak van de Koninklijke Marine in de samenleving gaande te houden. Dit jaar vindt de conferentie geheel digitaal plaats via de website en door middel van een podcast. De podcast wordt op 3 september verspreid via online- en sociale mediakanalen, de dag dat normaal de conferentie zou worden gehouden.

In het teken van COVID-19
Zoals ieder jaar worden tijdens de conferentie actuele onderwerpen aangesneden. Dit jaar is dat niet anders: In plaats van de kinetische dreiging, waar we ons decennialang op hebben voorbereid, heeft een kwaadaardig longvirus nu de hele wereld platgelegd. Dit was een scenario waar wel voor werd gewaarschuwd, maar waar niemand echt rekening mee heeft gehouden. Hoewel het virus en de Koninklijke Marine schijnbaar niks met elkaar hebben te maken, zijn de effecten ervan toch groot. Die effecten uiten zich in de volgende drie hoofdthema’s van de conferentie:

  • Iran bedreigt de Verenigde Staten in de Perzische Golf, China stuurt eskaders naar de Golf van Aden, de Russen provoceren het Verenigd Koninkrijk aan de lopende band. Er varen meer onderzeeboten op zee dan aan het einde van de Koude Oorlog. Zijn we voorbereid op het conflict dat hieruit voort kan komen? Hoe ziet zo’n scenario eruit? 
  • Naast COVID hebben we ook nog te maken met een Brexit. Dit dreigt door het virus naar de achtergrond gedreven te worden. Wanneer dit leidt tot een no-deal Brexit, wat betekent dit dan voor de economische belangen op de Noordzee? Hoe werken Europese landen op defensiegebied samen na de Brexit? Is Frankrijk het nieuwe Groot-Brittannië om mee samen te werken, of blijven we onze bondgenoot ook na de Brexit trouw? 
  • Defensie is in grote mate afhankelijk van de industrie, voor wat betreft kennis, innovatie en strategisch handelingsvermogen. Het virus drijft ieder land terug naar staatsteun voor die eigen industrie, wat op zich goed kan zijn. Maar hoe behouden we de ruimte om daarnaast ook internationaal samen te blijven innoveren? Is dat nog mogelijk in het ongelijke speelveld dat nu ontstaat? Hoe beïnvloedt dit ongelijke Europese speelveld de operaties van CZSK? 

Specialisten aan tafel
Op ieder onderwerp is op 27 augustus een specialist aan tafel uitgenodigd, die zijn visie op het onderwerp geeft. Vice-Admiraal Rob Kramer, Commandant Zeestrijdkrachten, trad op als gastheer voor deze discussie en heeft vanuit zijn lange marine-carrière, op elk van de onderwerpen, zijn licht laten schijnen. Als specialisten zaten dit keer aan tafel:

  • Ed Kronenburg, voormalig topdiplomaat
  • Rem Korteweg, Brexit specialist van Instituut Clingendael
  • Han ten Broeke, voormalig VVD-politicus en verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies

De Podcast is op donderdag 27 augustus opgenomen in het ‘Paleis’, op uitnodiging van de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer en wordt uitgezonden op 3 september a.s.

Meer informatie vindt u op https://www.johandewittconferentie.nl/