Een KIVIsie is een op feiten gebaseerde mening over een actueel onderwerp in de technologiesector

Ongeveer een jaar geleden werden de Environmental, Social en Governance (ESG) criteria voor defensie actueel in de defensiesector. Deze criteria liggen aan de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sommige bedrijven in de defensiesector konden hierdoor ineens geen investeerders meer aantrekken. Andere meldden zelfs dat ze geen gewone betaalrekening meer konden krijgen. Waarom werd militair materieel ineens zo onaantrekkelijk voor de financiële sector?

Deze verandering is het gevolg van een nieuwe expertgroep van de Europese Commissie. Dit Platform voor duurzame financiering werd in oktober 2020 opgericht, heeft in juli 2021 een conceptrapport over sociale taxonomie gepubliceerd en in februari van dit jaar een eindrapport.

Beleggers zouden volgens dit rapport niet meer moeten investeren in bedrijven waar meer dan 5 procent van de omzet wordt gegenereerd door maatschappelijk ongewenste producten, zoals tabak, kansspelen, fossiele brandstoffen en defensie. Een illuster gezelschap!
Het is de bedoeling dat deze beperking in juni 2024 van kracht wordt voor een beperkt aantal categorieën van beleggers. De financiële sector anticipeert echter op deze richtlijn en stopt stap voor stap hun rol in bedrijven die betrokken zijn bij ontwikkeling en productie van defensiematerieel.
Zelfs het pensioenfonds van Thales in Frankrijk, producent van geavanceerde radar- en infraroodapparatuur en in Nederland het grootste defensiebedrijf, mag niet meer investeren in het eigen bedrijf.

Op dit moment wijst de Europese Commissie erop dat in het eindrapport van de expertgroep alleen controversiële wapens zoals clustermunitie en chemische wapens worden genoemd. We hoeven ons dus geen zorgen te maken. Onze constatering is echter dat financiële instellingen van nature langetermijnstrategieën hanteren. Ze hebben hun strategie al aangepast aan de nieuwe richtlijn en zullen die niet zo gemakkelijk meer veranderen. Zodra de oorlog in Oekraïne voorbij is, verwachten de financiële instellingen druk om terug te keren naar het oorspronkelijke voornemen om de defensiesector te verbieden investeringen te doen.

Als ingenieurs betrokken bij Defensie zullen we dus iets anders moeten doen. We kunnen de richtlijn van de Commissie niet wijzigen. Ook hoeven we de minister van Defensie niet in te lichten. Die ween wat er speelt en maakt zich ook zorgen.
We moeten de financiële sector en de maatschappij laten zien dat Defensie nodig is voor vrede, veiligheid en een welvarende samenleving. Sterker nog, het zou maatschappelijk onaanvaardbaar moeten zijn om niet in de defensiesector te investeren.

KIVI afdeling Defensie en Veiligheid