Op het Kooysymposium 2017 is de jaarlijkse Kooyprijs uitgereikt aan Michiel van Tent Beking. Uit acht inzendingen koos de jury unaniem voor zijn afstudeerscriptie die hij schreef bij Thales in het kader van zijn opleiding aan de faculteit ‘Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica’ van de Universiteit Twente. Door zijn onderzoek naar het gebruik van specifieke wiskundige principes in de radar processing heeft hij aangetoond dat het mogelijk is om met (veel) minder antenne-elementen eenzelfde detectiebetrouwbaarheid te realiseren bij radar als nu het geval is.

Afstudeerproject waarin wiskundige theorie de gevoeligheid van radar verbetert

Ir. E. W. Pijpers is voorzitter van de jury en geeft aan: “Dit jaar hebben we acht inzendingen van hoge kwaliteit mogen beoordelen en na het uitgebreid plussen en minnen kwam de scriptie van Michiel – met als titel Sparse Array Antenna Signal Reconstruction using Compressive Sensing for Direction of Arrival Estimation – uiteindelijk unaniem uit de bus. Het toepassen van de wiskundige principes op hedendaagse radartechnieken werd daarbij als zeer innovatief beoordeeld.”

Michiel van Tent Beking ontving op 12 april de prijs – een geldbedrag – uit handen van de voorzitter van de afdeling Defensie&Veiligheid van KIVI: Jan Wind. Hier bekende hij: “Eigenlijk was ik mij er niet van bewust dat mijn afstudeerscriptie ter beoordeling was aangeboden. Wat dat betreft was het een dubbele verrassing. Maar wel een erg leuke! Voor mij is het onder meer een bevestiging geweest dat de overstap die ik heb gemaakt van de Marine naar het bedrijfsleven voor mij persoonlijk een goede is geweest. Ik zal echter niet ontkennen dat het absoluut een voordeel is dat dit onderzoek, maar ook de werkzaamheden die ik nu binnen Thales uitvoer, directe meerwaarde hebben voor mijn vroegere werkgever.”

Tekst: Marjolein de Wit-Blok