Het AFCEA seminar 'Een data-gedreven strafrechtketen' wordt georganiseerd op vrijdag 26 november van 11.00 – 15.00 uur op de locatie Politie Opleidingscentrum de Yp, in Den Haag. In een viertal briefings wordt ingegaan op diverse relevante aspecten van ketenautomatisering in de strafrechtketen.

In een viertal briefings wordt ingegaan op diverse relevante aspecten van ketenautomatisering in de strafrechtketen:

•           het Operationeel Politieplatform als lanceerbasis voor landelijke registratieve operationele werkprocessen en data uitwisseling
•           De potentie van Dynamisch Case Management
•           Linked Data en FAIR Data als architectonische condities
•           Scenario’s als dragers van Knowledge Graphs

Aanmelding kan via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-afcea-seminar-een-data-gedreven-strafrechtsketen-183309201757.
Een routebeschrijving naar de Yp vindt u op https://www.politieacademie.nl/contact/locaties/Documents/17130-Route_academie_Den_Haag.pdf.

Context

Bij de Nationale Politie is in het IT-domein veel gaande. Daarbij wordt al snel gedacht aan grote  projecten die niet optimaal verlopen maar er zijn inmiddels ook positieve berichten te melden. 

Zo wordt er hard gewerkt aan de vervanging van een aantal grote registratieve Legacy systemen,  waarbij kan worden gemeld dat de eerste modules zijn opgeleverd. Het Programma Vernieuwend  Registreren (PVR) richt zich in dat verband op het Operationeel Politie Platform (OPP), als  lanceerbasis voor landelijk geharmoniseerde operationele werkprocessen. Daarbij staan eenduidige  registratie en betrouwbare en veilige informatie-uitwisseling in de strafrechtketen centraal. 

De uitdaging is om ketenpartners te overtuigen van de voordelen van een gecoördineerd  ontwikkeltraject op basis van een doelarchitectuur. Behalve formele registratieve processen zijn er in  toenemende mate nieuwe datastromen uit ‘social media’ en van ‘sensing devices’, die ertoe leiden  dat er omvangrijke en complexe data-bestanden ontstaan. FAIR Data maakt het mogelijk om  dergelijke bestanden veilig beschikbaar te maken voor alle ketenpartners, zodat uitwisseling van data  op een veilige en betrouwbare manier geborgd is. Daarbij maakt men gebruik van ‘data visiting’ in  plaats van ’data sharing’ waardoor het distribueren en vermenigvuldigen niet nodig is, met vele  relevante voordelen van dien uiteraard. 

Vanuit het bedrijfsleven wordt deze technologie ook ingezet in combinatie met Dynamisch Case  Management software. Daarmee worden wetgeving, bedrijfsregels en bedrijfsprocessen  samengebracht en gestandaardiseerd. In de combinatie met FAIR Data wordt ingespeeld op de  behoefte om veel belanghebbenden te informeren en te committeren op een eenduidige en  betrouwbare manier. 

De grote en complexe data verzamelingen die zodoende ontstaan vragen ook om innovatieve  insluitingen. Daarbij is een trend waarneembaar om de gekoppelde data in de vorm van ‘knowledge  graphs’ te presenteren. Zo ontstaan betekenisvolle visualisaties, die bruikbaar zijn om snel, veel en  verantwoorde beslissingen te nemen op de drie klassieke sturingsniveaus. Prof. Dr. Peter de Kock  heeft een opmerkelijke carrière achter zich: Na de Filmacademie 15 jaar de wereld over als  documentairemaker gericht op terroristische aanslagen. Daarna een overstap gemaakt naar de  politie en zich gedurende een periode van 10 jaar gemanifesteerd als teamleider in het domein van  heimelijke operaties. Vervolgens gepromoveerd op een empirisch ontwikkeld scenario model met als  resultaat een aanstelling als deeltijdhoogleraar, Head of Crime & Safety. Parallel daaraan heeft hij het  bedrijf Pandora Intelligence opgericht waarmee de verworven kennis wordt vertaald naar  geavanceerde analysemethoden gericht op data gedreven risicomanagement.

De vier sprekers zullen tijdens de afsluitende paneldiscussie ingaan op vragen en suggesties van de  deelnemers aan dit veelbelovende seminar. 

Programma 

11.30 Inloop met koffie of thee 
12.00 Ketenautomatisering in de strafrechtketen, Enkele essenties, Wim Broer, Vz. Stichting IPEEK 
12.10 Het Operationeel Politie Platform (OPP) als lanceerbasis voor landelijke registratieve  operationele werkprocessen en data uitwisseling: Commissaris van Politie Richard Vriesde 
12.30 De potentie van Dynamisch Case Management, Daniel Meier, Salesforce / Mulesoft 12.50 Lunchpauze 
13.30 Linked Data en FAIR Data als architectonische condities, Arie Hakemulder, Ambassadeur GO FAIR Foundation 
13.50 Scenario’s als dragers van Knowledge Graphs, Prof. Dr. Peter de Kock, Universiteit Tilburg en  Pandora Intelligence 
14.10 Paneldiscussie 
15.00 Afsluiting en borrel 

Registratie 
U kunt zich aanmelden via EventBrite: https://www.eventbrite.com/e/tickets-afcea-seminar-een data-gedreven-strafrechtsketen-183309201757
De kosten voor deelname, inclusief lunch, bedragen EUR 15,- (AFCEA leden) of EUR 25,- (niet leden).  Vertegenwoordigers van de overheid en sponsoren van AFCEA The Hague Chapter kunnen gratis  deelnemen door een email te sturen aan ad.koolen@afcea.nl.

Legitimatie 
In de politielocatie dient u zich te kunnen legitimeren (Rijbewijs/paspoort). 

Routebeschrijving en parkeren 

Voor een routebeschrijving zie https://www.politieacademie.nl/contact/locaties/Documents/17130- Route_academie_Den_Haag.pdf 
Er kan op het terrein van de politie niet worden geparkeerd. Komt u met de auto, dan kunt u gebruik  maken van het P&R terrein naast NS-station Den Haag-Ypenburg. 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jaap van der Lelie, Secretaris AFCEA The Hague Chapter, 06-53245648 – jaap.vanderlelie@kpn.com