Hoe kunnen we de Rotterdamse haven nog veiliger maken? Daarover gaat de Veiligheid Innovatie Competitie 2019 met als thema 'Smart Harbour Rotterdam'. MKB en Startups kunnen met vernieuwende inzichten een bijdrage leveren aan het verbeteren van de informatiepositie van en tussen veiligheidspartners.

Voor een veilige toekomst van de Rotterdamse haven is het belangrijk dat de veiligheidsketen succesvol met elkaar samenwerkt, en onderling informatiestromen deelt en combineert.

De 42 kilometer aan havengebied in Rotterdam is een uiterst dynamische omgeving. Digitale informatiestromen spelen er een belangrijke rol om de beste haven van Europa te blijven. Juist de dynamiek in digitale ontwikkelingen vormt op het gebied van veiligheid een uitdaging voor de veiligheidspartners (dat zijn de politie, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, de brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Met allerlei geavanceerde technologische toepassingen en innovaties maken zij de haven al steeds veiliger. Maar technologie alleen is nooit voldoende en brengt ook nieuwe (cyber)uitdagingen met zich mee.

Deelnemen aan de VIC 2019

De Veiligheid Innovatie Competitie is een landelijke competitie voor het MKB-Nederland en startups. Meer informatie over deelname aan de VIC2019 is te lezen op het platform Negometrix.

Over de competitie

De competitie is een manier om nieuwe oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. Het ministerie van Defensie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee dagen ondernemend Nederland dit jaar uit met een innovatief idee te komen voor het thema ‘Smart Harbour Rotterdam’.

Voorgaande edities van de VIC leidden tot creatieve oplossingen voor onder meer slimme toegangscontrole en intelligente datavisualisatie.