Omschrijving

Politici promoten telezorg als dé oplossing van het probleem van de vergrijzing en ontgroening. Met behulp van telezorg, zo beweren ze, gaan chronisch zieke ouderen ‘zichzelf managen’ en zullen er minder professionals nodig zijn. Aan de andere kant stellen technologie-pessimisten dat er een verschraling en verkilling in de zorg zal optreden als professionals telezorg grootschalig gaan invoeren. Zieke ouderen zullen hun laatste adem uitblazen onder toezicht van camera’s en sensoren, ver van menselijk contact.

Grootse beloften noch de inktzwarte nachtmerries hebben veel te maken met de praktijk waarin professionals en patiënten daadwerkelijk met telezorg werken. Dat blijkt uit het onderzoek van Jeannette Pols over de wederwaardigheden van patiënten en verpleegkundigen in een aantal pioniersprojecten van telezorg. De combinatie van etnografische methoden en theoretische inzichten uit onder andere wetenschaps- en techniekstudies en ethiek levert verrassende inzichten op. Zo blijkt telezorg de zorg eerder intensiever te maken dan schraler. De contactfrequentie tussen patiënten en professionals neemt vaak spectaculair toe. De ouderen zijn hier doorgaans erg tevreden mee, niet omdat ze zichzelf nu eindelijk kunnen managen, maar juist omdat ze zich veilig en gekoesterd voelen door al die extra zorg via soms warm beminde apparaten. Soms gebruiken ze telezorgapparaten om voor elkaar te zorgen in plaats van voor zichzelf. Het onderzoek stelt een aantal prikkelende vragen over de toekomst van telezorg en de manier waarop we innovaties in de zorg zouden kunnen evalueren zonder er eerst miljoenen in te investeren.

Spreker(s)

Jeannette Pols is Socrates hoogleraar aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij is UHD en Principal Investigator bij de sectie Medische Ethiek van het AMC.

Locatie

Vergadercentrum, Vredenburg 19

Utrecht

Organisator

Filosofie & Techniek

Naam en contactgegevens voor informatie

Nadere informatie bij drs.ing. Henk Uijttenhout (vz), tel.: 070 - 3875293 / 06 - 26715554 of via onderstaand e-mailadres.

hbmuijttenhout@hotmail.com